Vôňa jedla a zbraní v Starej pevnosti

Vôňa jedla a zbraní v Starej pevnosti

29. augusta 2021 sa za veľkého záujmu návštevníkov uskutočnili v Starej pevnosti 1. komárňanské vojenské hostiny, ktorých realizovanie podporil Fond malých projektov pre západný región Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko –...
Aj Vozotaji obnovujú Kasáreň

Aj Vozotaji obnovujú Kasáreň

Komárňanský vozotajský, tradície zachovávajúci spolok v roku 2017 uzavrel zmluvu s mestom Komárno o zapožičaní  troch miestností  na 25 rokov v národnej kultúrnej pamiatke Pevnosť – v mestskom pravom krídle kasárne. Miestnosti spolok prevzal v značne poškodenom...