Pokladňa od 23. apríla na novom mieste!

Oznamujeme našim návštevníkom, že od 23. apríla sa naša kancelária a pokladňa presťahovala do nových priestorov priamo v našej Pevnosti, hneď za hlavným vchodom v Kasárenskej budove. Pokladňa je otvorená vždy 30 min. pred začiatkom...

apríl, máj

pondelokprehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôbutorok – piatok9:00, 11:00 a 14:00 hod.sobota:11:00, 14:00 hod.nedeľa:prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôbVeľkonočný piatok, sobota a pondelok:11:00 a 14:00 hod.28. apríl: Deň Starej...

február, marec

pondelok:prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôbutorok – piatok:9:00, 11:00 a 14:00 hod.sobota:11:00 hod. prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôbnedeľa:prehliadky sa nevykonávajúVeľkonočný piatok,sobota a pondelok:11:00 a 14:00 hod. Celý...