Galéria

O komárňanskej Pevnosti sa zachovalo veľké množstvo archívnych dokumentov, ktoré nám veľkou mierou pomáhajú dokumentovať a pochopiť vývoj tejto ohromnej pamiatky. K týmto dokumentom patria predovšetkým rytiny a perokresby, vydávané ako prílohy rôznych cestopisov, oslavných spisov či memoárov. Väčšina z nich pochádza zo 16. až 18. storočia.

K druhej veľkej skupine dokumentov patria plány a mapy, vyhotovované počas, resp. pri výstavbe a plánovaní stavebných prác Pevnosti, ako aj celého pevnostného systému. Najstarší plán Pevnosti pochádza z 60. rokov 16. storočia. Tu Vám ponúkame niekoľko najzaujímavejších z nich.

O vojenskom živote v Komárne a v pevnostnom systéme sa zachovalo aj niekoľko zaujímavých pohľadníc a fotografií, ktoré nám umožňujú vrátiť sa v čase.

Rytiny

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1594 a 1610

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1595 a 1625

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1600

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1600

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1602

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1603

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1639

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1639

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1664

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1685

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1688

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1704-1720

  TEST 30

Mapy a plány

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1560-1570

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1572

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1621

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1625-1654

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1639

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1639

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1654-1663

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1661-1670

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1663-1700

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1664

  TEST 30

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1680

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1682

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1683

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1684

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1711

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1719

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1740-1748

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1757

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1782

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1827-1839

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1849

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1868

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1869

 • Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1871-1872

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1872

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1874

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1899

 • Vyobrazenie Pevnosti z roku 1914

 

 
 

 
 

 
Slovenčina
Top