Zaujímavosti

Zaujímavosti o Pevnostnom systéme Komárna

 • Vonkajší obvod celého systému vrátane pevností v MR: 15,5 km
 • Zastavaná plocha dodnes zachovalých a existujúcich objektov celého pevnostného systému na území SR: cca 465 000 m2 skoro 50 ha
 • Dĺžka Palatínskej a Vážskej línie (od Bratislavskej brány po Batériu XI): 6,5 km
 • Dĺžka komunikačno-streleckých galérií - chodby v hradbách (kurtíny a kontreskarpy) v Palatínskej línii: 3,5 km
 • Súčasná plocha Ústrednej pevnosti (stará a nová): 132 170 m2 vyše 13 ha
 • Dĺžka Ústrednej pevnosti (od hrotu západného bastiónu Novej pevnosti - Kamennej panny po hrot východného bastiónu Starej pevnosti): 750 m
 • Celková plocha Novej pevnosti: 98 410 m2 skoro 10 ha
 • Dĺžka podzemnej chodby v bastióne Madony Novej pevnosti: 300 m
 • Budova kasárne v Novej pevnosti:
  • zastavaná plocha: 10 840 m2 vyše 1 ha
  • dĺžka objektu: vyše 500 m
  • počet miestností vrátane izieb: 210 (2 podlažia)
 • Celková plocha Starej pevnosti: 33 760 m2 skoro 3,5 ha
 • Zastavaná plocha Starej pevnosti (bastióny a kurtíny) 21 600 m2 vyše 2 ha
 • Počet miestností (kazemát) v Starej pevnosti: 110 + strelecké a komunikačné chodby
 • Plocha veľkého nádvoria Starej pevnosti 11 800 m2 vyše 1 ha
 • Poloha hlavného vstupu do pevnosti (Leopoldova brána): 47°45´15,9´´N 18°08´03,5´´E
 • Kapacita celého pevnostného systému v 19. storočí: 200 000 vojakov

Členenie pevnostných objektov na ľavom brehu Dunaja (SR):

 • Stará pevnosť – 5 bastiónov
 • Nová pevnosť – pôvodne 5 bastiónov – dnes korunná hradba
 • Vážske predmostie – pôvodne 4 bastióny a 6 reduitov
 • Platínska línia – 5 bastiónov
 • Vážska línia – 2 bastióny a 4 batérie, plus pôvodne envelopa

Členenie pevnostných objektov na pravom brehu Dunaja (HU):

 • Dunajské predmostie (Csillag erőd)
 • Pevnosť Sandberg (Monostori erőd)
 • Igmándska pevnosť (Igmándi erőd)

Dôležité historické dáta viažuce sa k pevnostnému systému

 • 1241 – 1242

 • 1265

 • 1440

 • 1458 – 1490

 • 1526

 • 1546

 • 1557

 • 1570

 • 1572 – 1592

 • 1585

 • 1594

 • 1663 – 1673

 • 1699

 • 1745

 • 1763

 • 1782

 • 1783

 • 1800

 • 1805

 • 1807

 • 1808

 • 1809

 • 1810

 • 1815

 • 1827 – 1939

 • 1839 – 1847

 • 1844

 • 1848 – 1849

 • 1849

 • 1866

 • 1871

 • 1871 – 1877

 • 1876

 • 1877

 • 1918

 • 1968 – 1990

 • 1979

 • 1991

 • 2002

 • 2003

Slovenčina
Top