Szekeresgazdák folytatják a felújítást

A Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület a 2021-es évben két helyiséget újított fel és rendezett be a komáromi erőd laktanya épületében Magyarországról és Nyitra megyétől pályázati úton szerzett támogatások segítségével.

A 2022-es évben Nyitra megyétől újabb 4000 EUR támogatást kapott az egyesület, amelyből a várostól kölcsönbe kapott 3. helyiség felújítását – ajtók és ablakok cseréjét, a vakolat javítását és a festést – valósította meg. A teljes felújítása után ebben a helyiségben régi mezőgazdasági gépeket és berendezéseket terveznek egy állandó kiállítás keretében bemutatni.

A magyarországi Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatásból sikerült berendezniük az előadótermet székekkel, vetítő- és hangosító berendezéssel.  A berendezett előadóteremben érdekes előadás hangzott el a szekeresgazdák régi foglalkozásáról, a hajóvontatásról, melyet Dr. Grafik Imre magyarországi néprajzkutató tartott.  Több komáromi és Komárom környéki iskolai csoportnak tartottak rendhagyó történelemóra keretén belül előadást elődjeik munkájáról, viseletéről és a város társadalmában betöltött szerepéről.

Előre egyeztetett igény esetén a Pro Castello Comaromiensi, n.sz. által szervezett várlátogatások résztvevőinek is szívesen megnyitják és bemutatják előadó- és bemutatótermeiket.