Fénix – Cena Nadácie SPP

Fénix – Cena Nadácie SPP

Milí priaznivci našej Pevnosti. Obnovené priestory Kasárenskej budovy (pokladňa, toalety pre návštevníkov a výstavná miestnosť) Mesto Komárno prihlásilo do súťaže o cenu „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Okrem tohto odborná porota z nominovaných pamiatok vyberie tri, ktoré...
Vôňa jedla a zbraní v Starej pevnosti

Vôňa jedla a zbraní v Starej pevnosti

29. augusta 2021 sa za veľkého záujmu návštevníkov uskutočnili v Starej pevnosti 1. komárňanské vojenské hostiny, ktorých realizovanie podporil Fond malých projektov pre západný región Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko –...
Aj Vozotaji obnovujú Kasáreň

Aj Vozotaji obnovujú Kasáreň

Komárňanský vozotajský, tradície zachovávajúci spolok v roku 2017 uzavrel zmluvu s mestom Komárno o zapožičaní  troch miestností  na 25 rokov v národnej kultúrnej pamiatke Pevnosť – v mestskom pravom krídle kasárne. Miestnosti spolok prevzal v značne poškodenom...