Nová vyhliadka v Pevnosti

Nová vyhliadka v Pevnosti

Vďaka novej vyhliadkovej plošine na Dunajskom bastióne Starej pevnosti sa našim návštevníkom od novej turistickej sezóny naskytne možnosť pohodlnejšej vyhliadky na okolie Pevnosti. Plošinu sa podarilo realizovať s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja,...
Obnova strechy kasárne

Obnova strechy kasárne

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 12. februára 2018 sa začali práce na ďalšej etape obnovy strechy Kasárne v Novej pevnosti. Počas prác dôjde k odstráneniu škodlivej azbesto-cementovej krytiny, výmene nosných trámov, domurovaniu poškodených komínov, uloženiu novej...