Dostupnosť

Pevnosť Komárno sa nachádza na sútoku Dunaja a Váhu, na najvýchodnejšom cípe Veľkého žitného ostrova a je dostupná zo všetkých hlavných ciest vedúcich od Bratislavy, Nových Zámkov i Maďarska.

K hlavnej bráne Pevnosti sa návštevník dostane z Hradnej ul. pešo, na bicykli (popri Pevnosti prechádza medzinárodná cyklotrasa EuroVelo 6) či autom, kde sa nachádza záchytné parkovisko, vhodné i na parkovanie autobusov (GPS súradnice: 47°45'19.6"N 18°08'01.5"E).

Kancelária pokladne sa nachádza 200 m smerom k centru mesta, v zadnej časti budovy Mestskej polície, na Hradnej ul. č. 3692 (GPS súradnice: 47°45'19.7"N 18°07'57.8"E).

200 m od pokladne, smerom k centru mesta, na ul. Vnútorná okružná, sa nachádza aj zastávka MHD linka č. 2, 3, 7 a 8 – zastávka: Vnútorná okružná-park.

Slovenčina
Top