Kasáreň

 
Dvojpodlažná budova v tvare "U" kopírujúca múry Novej pevnosti, bola postavená v rokoch 1809-1810 pre 2000-2500 vojakov (niektoré zdroje uvádzajú až 4000). V jej strede sa nachádzala malá kaplnka. S dĺžkou 540 m ide o jednu z najdlhších stavieb v strednej Európe.

V čase sovietskej okupácie v nej bývalo okolo 4000 radových vojakov. Po ich odchode sa dostala do havarijného stavu.

V roku 2015 bola vďaka finančnej dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zrekonštruovaná časť strešnej konštrukcie. Na jej obnove sa pracuje aj teraz.

Pred kasárňou sa nachádza veľké nádvorie, vojenským slangom nazývané "buzerák" alebo "buzerplatz", kde vojaci cvičili a predstavovali vojenské ukážky.
Dvojpodlažná budova v tvare "U" kopírujúca múry Novej pevnosti, bola postavená v rokoch 1809-1810 pre 2000-2500 vojakov (niektoré zdroje uvádzajú až 4000). V jej strede sa nachádzala malá kaplnka. S dĺžkou 540 m ide o jednu z najdlhších stavieb v strednej Európe.

V čase sovietskej okupácie v nej bývalo okolo 4000 radových vojakov. Po ich odchode sa dostala do havarijného stavu.

V roku 2015 bola vďaka finančnej dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zrekonštruovaná časť strešnej konštrukcie. Na jej obnove sa pracuje aj teraz.

Pred kasárňou sa nachádza veľké nádvorie, vojenským slangom nazývané "buzerák" alebo "buzerplatz", kde vojaci cvičili a predstavovali vojenské ukážky.

Prejdite sa aj virtuálne po veľkom buzeráku v Novej pevnosti

Slovenčina
Top