Návštevný poriadok a cenník

 

Informácie pred návštevou:

Pevnosť v Komárne nie je v žiadnej sieti múzeí, resp. nepatrí medzi verejne sprístupnené pamiatky. Objekty sú v zlom stavebno-technickom až havarijnom stave. Pre svoje architektonicko-historické hodnoty sa však Mesto Komárno, ako majiteľ pamiatky, rozhodlo formou organizovaných vstupov so sprievodcom ukázať Pevnosť širokej verejnosti. Výnosy zo vstupného sa používajú na všeobecne prospešné služby záchrany, údržby a prezentácie tejto pamiatky.

Prehliadku Pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom podľa nasledovného návštevného poriadku.

Individuálna návšteva bez sprievodcu je kvôli nevyhovujúcemu stavu a rozsiahlosti Pevnosti nemožná!

Z kapacitných dôvodov nášho personálu je Pevnosť možné navštíviť len v hodiny uvedené v Návštevnom poriadku nižšie.

V prípade návštevníkov z viacerých krajín sprevádzame v dvoch jazykoch naraz. Poprosíme Vás o strpenie a porozumenie. Ďakujeme.

Návštevníkom odporúčame aby si zaobstarali pohodlnú a pevnú obuv, nakoľko sa prehliadka koná najme v exteriéri približne 1 - 1,5 hodinu. Taktiež odporúčame ručné baterky, nakoľko trasa prehliadky prechádza aj tmavými podzemnými chodbami.

V prípade zlých poveternostných podmienok (silný vietor, dážď, búrka, poľadovica) sa prehliadky Pevnosti nevykonávajú, alebo vykonávajú len v obmedzenej prevádzke.

Pevnosť je možné navštíviť aj s invalidným vozíkom, kočíkom, či so psom (musí byť na vodítku a s náhubkom).

Za bezpečnosť a správanie svojich detí zodpovedajú rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby!

Pre skupiny:
Skupinovú návštevu nad 10 ľudí prosíme dopredu konzultovať min. 5 pracovných dní na nižšie uvedených kontaktoch!

Skupiny taktiež žiadame o dodržanie termínov návštev, prípadné meškanie nám, prosíme, ihneď oznámiť, v prípade neoznámenia sa na meškajúcu skupinu bude čakať max. 15 min. Po tejto lehote bude meškajúcej skupine umožnený vstup až v nasledujúci čas vstupu.

Vstupné pre objednané skupiny s výkladom v cudzom jazyku alebo v čase mimo otváracích hodín predstavuje cenu pre príslušnú kategóriu návštevníkov + mimoriadny príplatok vo výške 10,00 EUR.

V prípade školských skupín sú za bezpečnosť a správanie žiakov zodpovední sprevádzajúci pedagógovia!

Ďalšie dôležité informácie získate na týchto kontaktoch:Odchod na prehliadku Pevnosti je od kancelárie pokladne, ktorá sa nachádza v zadnej časti budovy Mestskej polície na Hradnej ul. č. 3692.


Aktuálne možnosti a obmedzenia návštev

Pevnosť funguje v režime ZÁKLAD.
Dňa 17. novembra bude možné našu Pevnosť navštíviť o 11:00 a 14:00 hodine.

Na základe nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR s rozšírením vírusu COVID-19,
je počas návštevy nutné:
- dezinfikovať si ruky
- v pokladni nosenie respirátora FFP2
- počas prehliadky nosenie rúška, alebo iného vhodného prekrytia tváre
- dodržiavať odstup 2 m (okrem rodinných príslušníkov)
Ďakujeme za Vaše pochopenie a želáme Vám pevné zdravie!


Otváracie hodiny

od 02. 01.
do 31. 01.
od 01. 02.
do 31. 03.
od 01. 04.
do 31. 05.
od 01. 06.
do 30. 09.
od 01. 10.
do 31. 10.
od 01. 11.
do 30. 11.
od 01. 12.
do 31. 12.
Pondelok Zatvorené! Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! Zatvorené!
Utorok 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 14:00
Streda 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 14:00
Švrtok 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 14:00
Piatok 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 14:00
Sobota Len zahlásené skupiny! 11:00 11:00, 14:00 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 11:00, 14:00 11:00 Len zahlásené skupiny!
Nedeľa Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! 11:00, 14:00, 16:00 Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny!

Aktuálny cenník

Kategória

Samostatne

V skupine*

Deti do 6 rokov zadarmo zadarmo
Deti od 7 do 15 rokov (žiaci ZŠ) 2,50 EUR 2,00 EUR
Študenti SŠ, VŠ / Dôchodcovia / ZŤP, ZŤP-S** 3,00 EUR 2,50 EUR
Dospelí 5,00 EUR 4,00 EUR
Rodinný lístok (2 rodičia + 2 deti do 15 r. alebo 1 rodič + 3 deti do 15 r.) 11,00 EUR -
Návštevníci s trvalým pobytom v Komárne zľava 20% podľa kategórie -
Pedagogický dozor / Sprievodca skupiny / Sprievodca ZŤP osoby - zadarmo
Súkromné fotografovanie / filmovanie (svadby, iné akcie)*** 30,00 EUR -

* Platí pre dopredu nahlásené organizované skupiny návštevníkov nad 15 osôb.
** Po preukázaní platného dokladu / preukazu.
*** Pred akciou je nutné podať si žiadosť na Mestský úrad v Komárne.

Budova Mestskej polície a našej pokladne:


U nás prijímame:

Slovenčina
Top