Návštevný poriadok a cenník

 
Komárňanská pevnosť nie je v žiadnej sieti múzeí, resp. nepatrí medzi verejne sprístupnené pamiatky. Objekty sú vo veľmi zlom stavebno-technickom až havarijnom stave. Pre svoje architektonicko-historické hodnoty sa však Mesto Komárno, ako majiteľ nehnuteľnosti, rozhodlo takouto formou ukázať Pevnosť verejnosti. Výnosy zo vstupného sa používajú na všeobecne prospešné služby záchrany, údržby a prezentácie tejto pamiatky.

 

Prehliadku Pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom podľa nasledovného poriadku.
Individuálna návšteva jednotlivcom nie je umožnená!!!

1. jún – 30. september

Pondelok Prehliadky sa nevykonávajú!
Utorok 9:00, 11:00, 14:00 a 16:00 hod.
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00  a 16:00 hod.
Nedela 11:00, 14:00 a 16:00 hod.

1. február – 31. máj a 1. október – 23. december

Pondelok  Prehliadky sa nevykonávajú!
Utorok 9:00, 11:00 a 14:00 hod.
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota V apríli prehliadky o 11:00 a 14:00 hod.
V ostatných mesiacoch návšteva možná len pre skupiny nad 20 osôb po predbežnej konzultácii 5 dní vopred.
Nedela Návšteva možná len pre skupiny nad 20 osôb po predbežnej konzultácii 5 dní vopred.

Návštevníkom odporúčame aby si so sebou priniesli ručné baterky, nakoľko trasa prehliadky prechádza aj tmavými podzemnými chodbami.

O možnostiach návštevy väčších skupín nad 20 osôb, sa môžete informovať na týchto kontaktoch:


Cenník vstupného

Deti do 6 rokov zadarmo
Žiaci, študenti, dôchodcovia a ZŤP 2,- EUR
Dospelí 3,- EUR
Rodinný lístok (2 dospelí a max 3 deti) 7,- EUR

Odchod na prehliadku Pevnosti je od kancelárie pokladne, ktorá sa nachádza v zadnej časti budovy Mestskej polície na Hradnej ul. č. 3692.

Rezervujte si prehliadku, už dnes!

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás môžete kontaktovať na:

Slovenčina
Top