Návštevný poriadok a cenník

 
Komárňanská pevnosť nie je v žiadnej sieti múzeí, resp. nepatrí medzi verejne sprístupnené pamiatky. Objekty sú vo veľmi zlom stavebno-technickom až havarijnom stave. Pre svoje architektonicko-historické hodnoty sa však Mesto Komárno, ako majiteľ nehnuteľnosti, rozhodlo takouto formou ukázať Pevnosť verejnosti. Výnosy zo vstupného sa používajú na všeobecne prospešné služby záchrany, údržby a prezentácie tejto pamiatky.

 

Prehliadku Pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom podľa nasledovného poriadku.
Individuálna návšteva jednotlivcom nie je umožnená!!!

Návštevný poriadok platný od 1. januára 2020

od 02. 01.
do 31. 01.
od 01. 02.
do 31. 03.
od 01. 04.
do 31. 05.
od 01. 06.
do 30. 09.
od 01. 10.
do 31. 10.
od 01. 11.
do 30. 11.
od 01. 12.
do 31. 12.
Pondelok Prehliadky sa nevykonávajú! Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! Prehliadky sa nevykonávajú!
Utorok 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 14:00
Streda 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 14:00
Štvrtok 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 14:00
Piatok 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00,
14:00, 16:00
9:00, 11:00, 14:00 9:00, 11:00, 14:00 14:00
Sobota Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! 11:00, 14:00 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 11:00, 14:00 Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny!
Nedeľa Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! 11:00, 14:00, 16:00 Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny! Len zahlásené skupiny!

Návštevníkom odporúčame aby si so sebou priniesli ručné baterky, nakoľko trasa prehliadky prechádza aj tmavými podzemnými chodbami.

O možnostiach návštevy väčších skupín nad 20 osôb, sa môžete informovať na týchto kontaktoch:


Cenník vstupného

Deti do 6 rokov zadarmo
Žiaci, študenti, dôchodcovia a ZŤP 2,- EUR
Dospelí 3,- EUR
Rodinný lístok (2 dospelí a max 3 deti) 7,- EUR

Odchod na prehliadku Pevnosti je od kancelárie pokladne, ktorá sa nachádza v zadnej časti budovy Mestskej polície na Hradnej ul. č. 3692.

U nás prijímame:

Slovenčina
Top