Pracháreň sv. Barbory

 
Ide o tzv. vojnovú pracháreň, vybudovanú na začiatku 19. storočia v hrdle Bastiónu Madony Novej pevnosti. Jej vnútorný priestor s celkovou rozlohou 242 m2, bol vhodný na uskladnenie až 144 ton pušného prachu v malých sudoch v čase vojny alebo ohrozenia. V minulosti okolo prachárne stál aj vysoký tehlový múr, ktorý mal chrániť okolie pred explóziou.

Svojmu účelu pracháreň zrejme slúžila až do konca prvej svetovej vojny. V medzi-vojnovom období ju československí vojaci používali ako núdzové skladisko. Počas druhej svetovej vojny je jej spôsob využívania neznámi. Keď sovietska armáda v roku 1968 obsadila pevnosť, pracháreň vojaci prebudovali na práčovňu, neskôr v nej zriadili sklad pohonných hmôt a mazív.

Po odchode sovietskeho vojska ostala pracháreň v dezolátnom stave a dlho stála nevyužitá. Až v rokoch 2005 až 2007 mohla byť vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške viac ako 189.000 € úplne rekonštruovaná a dnes slúži výstavným účelom a prednáškam.

V roku 2012 sa v okolí prachárne uskutočnil menší archeologický výskum, v rámci ktorého boli objavené zvyšky deviatich ľudských kostier z 15. až 16. storočia, základy ochranného múru a ďalšie pozostatky ľudskej aktivity.
Ide o tzv. vojenskú pracháreň, vybudovanú na začiatku 19. storočia, v ktorej sa uskladňoval pušný prach v malých súdkoch v čase vojny alebo ohrozenia.

Svojmu účelu slúžila až do ruskej okupácie Pevnosti, kedy ju sovietska armáda využívala ako práčovňu a sklad pohonných hmôt a mazív.

Dnes budova prachárne slúži po celkove rekonštrukcii výstavným účelom a prednáškam.
Slovenčina
Top