Pracháreň sv. Barbory

 
Ide o tzv. vojnovú pracháreň, vybudovanú na začiatku 19. storočia v hrdle Bastiónu Madony Novej pevnosti., Uskladňoval sa v nej pušný prach v malých súdkoch v čase vojny alebo ohrozenia. V minulosti okolo celého objektu stál aj tehlový ochranný múr.

Svojmu účelu slúžila až do ruskej okupácie Pevnosti, kedy ju sovietska armáda využívala ako práčovňu a sklad pohonných hmôt a mazív.

Dnes budova Prachárne slúži po celkovej rekonštrukcii výstavným účelom a prednáškam.
Ide o tzv. vojenskú pracháreň, vybudovanú na začiatku 19. storočia, v ktorej sa uskladňoval pušný prach v malých súdkoch v čase vojny alebo ohrozenia.

Svojmu účelu slúžila až do ruskej okupácie Pevnosti, kedy ju sovietska armáda využívala ako práčovňu a sklad pohonných hmôt a mazív.

Dnes budova prachárne slúži po celkove rekonštrukcii výstavným účelom a prednáškam.
Slovenčina
Top