Stará pevnosť

Stará pevnosť


Ide o najstaršiu súčasť pevnostného systému Komárna, vybudovaná v 16. storočí, na príkaz panovníka Ferdinanda I. Habsburského ako jedna z prvých bastiónových protitureckých pevností na území Uhorska. Na jej mieste stál v minulosti stredoveký kamenný hrad, ktorý v čase tureckých vojen v 16. storočí úplne zanikol. Za jej architekta Starej pevnosti sa považuje italský staviteľ Pietro Ferabosco. Pred pevnosťou sa rozprestierala široká priekopa, ktorú v prípade potreby napúšťali vodou z Dunaja. Na veľkom nádvorí Starej pevnosti stálo malé vojenské mestečko s množstvom budov. Toto zaniklo v roku 1783, kedy Komárnom otriaslo ďalšie silné zemetrasenie. Obnova pevnosti bola nerentabilná a Pevnosť bola odpredaná na verejnej dražbe.
Do stredobodu pozornosti sa pevnosť opäť dostala až v dôsledku napoleonských vojen na začiatku 19. storočia. V rokoch 1827-1839 bol celý exteriér Starej pevnosti prebudovaný a zmodernizovaný ako jeden z hlavných vojenských bodov na Dunaji.
Po zániku Rakúsko-Uhorska, Stará pevnosť slúžila rôznym účelom. Od roku 1968 do roku 1990 tu bol jeden z najväčších sovietskych muničných skladov na Slovensku. Dnes je jej areál vyčistený a sprístupnený návštevníkom.

Stará pevnosť


Ide o najstaršiu súčasť pevnostného systému Komárna, vybudovaná v 16. storočí, na príkaz panovníka Ferdinanda I. Habsburského ako jedna z prvých bastiónových protitureckých pevností na území Uhorska. Na jej mieste stál v minulosti stredoveký kamenný hrad, ktorý v čase tureckých vojen v 16. storočí úplne zanikol. Za jej architekta Starej pevnosti sa považuje italský staviteľ Pietro Ferabosco. Pred pevnosťou sa rozprestierala široká priekopa, ktorú v prípade potreby napúšťali vodou z Dunaja. Na veľkom nádvorí Starej pevnosti stálo malé vojenské mestečko s množstvom budov. Toto zaniklo v roku 1783, kedy Komárnom otriaslo ďalšie silné zemetrasenie. Obnova pevnosti bola nerentabilná a Pevnosť bola odpredaná na verejnej dražbe.
Do stredobodu pozornosti sa pevnosť opäť dostala až v dôsledku napoleonských vojen na začiatku 19. storočia. V rokoch 1827-1839 bol celý exteriér Starej pevnosti prebudovaný a zmodernizovaný ako jeden z hlavných vojenských bodov na Dunaji.
Po zániku Rakúsko-Uhorska, Stará pevnosť slúžila rôznym účelom. Od roku 1968 do roku 1990 tu bol jeden z najväčších sovietskych muničných skladov na Slovensku. Dnes je jej areál vyčistený a sprístupnený návštevníkom.
 

Ferdinandova brána


Je hlavným vstupom do Starej pevnosti vybudovaná pravdepodobne v roku 1550, na príkaz panovníka Ferdinanda I. Habsburského, podľa ktorého je aj pomenovaná. Nad vstupnou bránou, kde sa v minulosti nachádzal aj padací most, sú umiestnené dve kamenné pamätné tabule.
Horná tabuľa znázorňuje erb Ferdinanda I. s ríšskou orlicou. Nad erbom sa nachádza kráľovská koruna a okolo neho je reťaz Rádu zlatého rúna s malým baránkom. Celý erb držia po stranách dvaja gryfovia – bájne mytologické zvieratá s hlavou a krídlami orla a levími nohami. Podľa zistenia reštaurátorov, ktorí bránu opravovali medzi rokmi 2009-2012, bol celý erb ešte aj vyfarbený a hýril žiarivými farbami.

Ferdinandova brána


Je hlavným vstupom do Starej pevnosti vybudovaná pravdepodobne v roku 1550, na príkaz panovníka Ferdinanda I. Habsburského, podľa ktorého je aj pomenovaná. Nad vstupnou bránou, kde sa v minulosti nachádzal aj padací most, sú umiestnené dve kamenné pamätné tabule.
Horná tabuľa znázorňuje erb Ferdinanda I. s ríšskou orlicou. Nad erbom sa nachádza kráľovská koruna a okolo neho je reťaz Rádu zlatého rúna s malým baránkom. Celý erb držia po stranách dvaja gryfovia – bájne mytologické zvieratá s hlavou a krídlami orla a levími nohami. Podľa zistenia reštaurátorov, ktorí bránu opravovali medzi rokmi 2009-2012, bol celý erb ešte aj vyfarbený a hýril žiarivými farbami.

Čierny labyrint


Okrem mnohých tajuplných zákutí, sa v pevnosti nachádza aj tzv. Čierny labyrint – atrakcia plná tmy a prekážok, kde si návštevníci môžu vyskúšať svoje zmysli a orientáciu v neznámom.

Čierny labyrint


Okrem mnohých tajuplných zákutí, sa v pevnosti nachádza aj tzv. Čierny labyrint – atrakcia plná tmy a prekážok, kde si návštevníci môžu vyskúšať svoje zmysli a orientáciu v neznámom.
 

Objekty muničnej továrne


Severne od Pevnosti sa v 60. rokoch 19. storočia začala budovať muničná továreň pre potreby miestneho delostrelectva. Na začiatku 20. storočia bola rozšírená a tvoril ju komplex 92 objektov a išlo o jednu z najväčších muničných tovární v Uhorsku. Po vzniku Československa sa v jej objektoch začal spracovávať tabak a vyrábali tabakové výrobky a filtre do cigariet. V ďalšej časti sa nachádzala elektráreň. Dnes v jej priestoroch sídli niekoľko firiem a administratíva.

Objekty muničnej továrne


Severne od Pevnosti sa v 60. rokoch 19. storočia začala budovať muničná továreň pre potreby miestneho delostrelectva. Na začiatku 20. storočia bola rozšírená a tvoril ju komplex 92 objektov a išlo o jednu z najväčších muničných tovární v Uhorsku. Po vzniku Československa sa v jej objektoch začal spracovávať tabak a vyrábali tabakové výrobky a filtre do cigariet. V ďalšej časti sa nachádzala elektráreň. Dnes v jej priestoroch sídli niekoľko firiem a administratíva.

Virtuálna prechádzka v minulosti.

Prejdite sa Starou pevnosťou v 18. storočí, ešte predtým, ako ju poškodili zemetrasenia a prebudovali.

 
Slovenčina
Top