Veliteľská budova

 
Obytná budova dôstojníkov armády a veliteľa Pevnosti, postavená v roku 1815. Po vybudovaní Dôstojníckeho pavilónu neďaleko centra mesta (1858-1863), budova slúžia ako veliteľstvo (kapitanát) celého pevnostného systému. Vojenskému účelu slúžila až do roku 2003, dokedy ju využívala Armáda SR ako kasárne mechanizovanej, rádiotechnickej a prieskumnej roty.
Obytná budova dôstojníkov armády a veliteľa Pevnosti, postavená v roku 1815. Po vybudovaní Dôstojníckeho pavilónu neďaleko centra mesta (1858-1863), budova slúžia ako veliteľstvo (kapitanát) celého pevnostného systému. Vojenskému účelu slúžila až do roku 2003, dokedy ju využívala Armáda SR ako kasárne prieskumnej roty.

Veliteľská budova

Slovenčina
Top