Ukončila sa 1. etapa obnovy schodiska v Dunajskom bastióne Starej pevnosti