Novinky

02.10.2019

Ukončila sa obnova veľkého podbránia hlavnej brány Kasárne

       
05.04.2019

Začala sa ďalšia etapa obnovy hlavnej brány Kasárne

Dňa 3. apríla 2019 sa začali práce na obnove hlavnej brány Kasárenskej budovy. V tejto 2b. etape sa obnoví veľký podchod podbránia pre vozidlá – dôjde k vybúraniu sekundárne zamurovaných otvorov (klenbové vstupy), odstráneniu zvetranej omietky, k naneseniu […]
16.01.2019

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne – II. etapa

Tlačová správa k projektu: Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky “Pevnosť” v Komárne patrí medzi priority mesta Komárna. Postupne od roku 2003, keď túto pamiatku odkúpilo mesto od Ministerstva obrany SR sa nám, i keď […]
18.12.2018

Nová vyhliadka v Pevnosti

Vďaka novej vyhliadkovej plošine na Dunajskom bastióne Starej pevnosti sa našim návštevníkom od novej turistickej sezóny naskytne možnosť pohodlnejšej vyhliadky na okolie Pevnosti. Plošinu sa podarilo realizovať s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý zo […]
26.02.2018

Obnova strechy kasárne

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 12. februára 2018 sa začali práce na ďalšej etape obnovy strechy Kasárne v Novej pevnosti. Počas prác dôjde k odstráneniu škodlivej azbesto-cementovej krytiny, výmene nosných trámov, domurovaniu poškodených komínov, […]
Slovenčina
Top