Novinky

05.04.2019

Začala sa ďalšia etapa obnovy hlavnej brány Kasárne

Dňa 3. apríla 2019 sa začali práce na obnove hlavnej brány Kasárenskej budovy. V tejto 2b. etape sa obnoví veľký podchod podbránia pre vozidlá – dôjde k vybúraniu sekundárne zamurovaných otvorov (klenbové vstupy), odstráneniu zvetranej omietky, k naneseniu […]
16.01.2019

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne – II. etapa

Tlačová správa k projektu: Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky “Pevnosť” v Komárne patrí medzi priority mesta Komárna. Postupne od roku 2003, keď túto pamiatku odkúpilo mesto od Ministerstva obrany SR sa nám, i keď […]
18.12.2018

Nová vyhliadka v Pevnosti

Vďaka novej vyhliadkovej plošine na Dunajskom bastióne Starej pevnosti sa našim návštevníkom od novej turistickej sezóny naskytne možnosť pohodlnejšej vyhliadky na okolie Pevnosti. Plošinu sa podarilo realizovať s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý zo […]
26.02.2018

Obnova strechy kasárne

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 12. februára 2018 sa začali práce na ďalšej etape obnovy strechy Kasárne v Novej pevnosti. Počas prác dôjde k odstráneniu škodlivej azbesto-cementovej krytiny, výmene nosných trámov, domurovaniu poškodených komínov, […]
09.02.2018
Svadba

Obnovili tabuľu venovanú striebornej svadbe Františka Jozefa I. a Alžbety

Aj tento rok sa Mestu Komárno podarilo vďaka finančnému príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja obnoviť jednu z pamätných tabúľ, umiestnených v našej najväčšej kultúrnej pamiatke, v Pevnosti. Ide o mramorovú tabuľu nad vchodom kaplnky bývalej Kasárenskej […]
Slovenčina
Top