Novinky

16.12.2019

Ukončila sa 1. etapa obnovy schodiska v Dunajskom bastióne Starej pevnosti

       
29.11.2019

Nové okná na Kasárni

       
02.10.2019

Ukončila sa obnova veľkého podbránia hlavnej brány Kasárne

       
05.04.2019

Začala sa ďalšia etapa obnovy hlavnej brány Kasárne

Dňa 3. apríla 2019 sa začali práce na obnove hlavnej brány Kasárenskej budovy. V tejto 2b. etape sa obnoví veľký podchod podbránia pre vozidlá – dôjde k vybúraniu sekundárne zamurovaných otvorov (klenbové vstupy), odstráneniu zvetranej omietky, k naneseniu […]
16.01.2019

Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne – II. etapa

Tlačová správa k projektu: Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky “Pevnosť” v Komárne patrí medzi priority mesta Komárna. Postupne od roku 2003, keď túto pamiatku odkúpilo mesto od Ministerstva obrany SR sa nám, i keď […]
Slovenčina
Top