Pevnosť z technických príčin zatvorená!

Naša Pevnosť bude v dňoch 28. a 29. mája 2024 z technických príčin zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.