Pevnosť zatvorená – vojenské cvičenie Atlas!

V dňoch 18. – 22. septembra 2023 bude útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru realizovať medzinárodné protiteroristické cvičenie v Komárne, pod názvom „Atlas Common Challenge 2023/II“. Cvičenia sa zúčastní 150 príslušníkov špeciálnych policajných jednotiek z Belgicka, Grécka, Írska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Malty, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Írska, Slovinska a Talianska, ktoré sú členmi zoskupenia ATLAS.

Z tohto dôvodu bude naša Pevnosť uzatvorená a prehliadky sa nebudú vykonávať.

Dňa 21. septembra v čase o 10:30 sa bude konať záverečné cvičenie, ktoré bude prístupne pre verejnosť.