O prehliadkePevnosť je prístupná návštevníkom počas celého roka, avšak v zimmných mesiacoch sa prehliadky vykonávajú v závislosti od počasia.

Prehliadku Pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len s naším sprievodcom.

Individuálna návšteva bez sprievodcu je kvôli nevyhovujúcemu stavu a rozsiahlosti Pevnosti nemožná!

Návštevníkom odporúčame pohodlnú a pevnú obuv, keďže sa prehliadka koná najme v exteriéri a ručné baterky, nakoľko trasa prehliadky prechádza aj tmavými podzemnými chodbami.

Prehliadka trvá v závislosti od skupiny medzi 1 až 1,5 hodiny. Dĺžka prehliadky je približne 1,5 km.

Pevnosť je možné navštíviť aj s invalidným vozíkom, kočíkom, či so psom (musí byť na vodítku a s náhubkom).

Pohybovať sa po Pevnosti mimo návštevnej trasy bez sprievodcu je prísne zakázané! Výstup na vrch zemných valov je zakázaný! Hrozí nebezpečenstvo pádu alebo úrazu!

Za bezpečnosť a správanie svojich detí zodpovedajú rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby!

Počas prehliadky si návštevníci prezrú a dostanú odborný výklad o historických faktoch a zaujímavostiach týchto objektovNová pevnosť


Pôdorys Starej a Novej pevnosti s pomenovaním jednotlivých fortifikačných článkov z konca 17. storočia.

Pôdorys Starej a Novej pevnosti s pomenovaním jednotlivých fortifikačných článkov z konca 17. storočia.


Na mieste Novej pevnosti stálo stredoveké Komárno, ktoré na konci 16. storočia takmer úplne zničili cisárski vojaci a Turci obliehajúci pevnosť. Jeho zvyšky boli úplne odstránené počas výstavby Novej pevnosti.

S výstavbou tzv. Novej pevnosti sa začalo v roku 1654 na príkaz panovníka Ferdinanda III. Habsburského. Mala tvoriť prirodzenú ochranu zastaranej tzv. Starej pevnosti. Jej urýchlené dobudovanie bolo podmienené dobytím pevnosti v Nových Zámkoch Turkami v rokoch 1663/1664. Z tohto dôvodu nariadil nasledujúci panovník Leopold I. vybudovať pevnosť Leopoldov pri Hlohovci a rýchle dokončenie Novej pevnosť v Komárne. Jej pôdorys bol v tvare päťuholníka s piatimi hrotitými bastiónmi.

Po tom, ako sa v roku 1699 južná časť Uhorska oslobodila spod tureckej okupácie, dôležitosť komárňanskej Pevnosti upadla do úzadia. V rokoch 1763 a 1783 Komárno postihli dve silné zemetrasenia, ktoré značne poškodili aj Pevnosť. Obnova Pevnosti bola nerentabilná a Pevnosť bola odpredaná na verejnej dražbe.

Do stredobodu pozornosti sa Pevnosť opäť dostala až v dôsledku napoleonských vojen na začiatku 19. storočia. V roku 1808 bola celá Nová pevnosť prebudovaná z tehál na tzv. Korunnú hradbu s troma bastiónmi. Po tom bola v jej vnútri v roku 1810 postavená budova Kasárne a v roku 1815 Veliteľská budova.

Okolo Novej pevnosti sa v minulosti tiahla široká a hlboká priekopa, ktorú v prípade potreby vedeli napustiť vodou z Dunaja alebo Váhu.

Leopoldova bránaJe hlavným, honosným vstupom do Pevnosti v Komárne. Bola pomenovaná podľa panovníka Leopolda I. Habsburského (1685-1705), ktorý nariadil dobudovanie Novej pevnosti. V minulosti do brány viedol drevený most a chránil ju padací most na reťaziach.

Po zániku Rakúsko-Uhorska bola brána mnohokrát poškodzovaná a znehodnocovaná. Jej čiastočná obnova prebehla v roku 1992. V roku 2013 sa uskutočnila jej komplexná renovácia, v rámci ktorej sa na špic strážnej vežičky vrátila aj dvojhlavá ríšska orlica erbom Habsburgovcov.

Kamenná pannaSocha mladej dievčiny, alegórie nedobytnosti Pevnosti, umiestnená na najzápadnejšom cípe Bastiónu madony Novej pevnosti (ide o kópia, originál sochy je umiestnený v miestnom Podunajskom múzeu). Dievča v ruke drží vavrínový veniec a pod ňou je do kameňa vytesaný nápis NEC ARTE – NEC MARTE = ani ľsťou, ani silou.

Socha má znázorňovať dievča, ktoré sa v čase tureckého obliehania Pevnosti rozhodla podpáliť turecký tábor. Cisárskym vojakom sa napokon vďaka jej pomoci podarilo Pevnosť ubrániť a Turkov vyhnať z Komárna. Jej príbeh opísal Ján Domasta v knihe Povesti o slovenských hradoch.

KasáreňDvojpodlažná budova v tvare „U“ kopírujúca múry Novej pevnosti, bola postavená v rokoch 1809-1810 pre 2000-2500 vojakov (niektoré zdroje uvádzajú až 4000). V jej strede sa nachádzala malá kaplnka.

S dĺžkou 540 m ide o jednu z najdlhších stavieb v strednej Európe.

V čase sovietskej okupácie v nej bývalo okolo 4000 vojakov. Po ich odchode sa dostala do havarijného stavu, nakoľko slovenská armáda už neinvestovala do jej údržby a obnovy.

Medzi rokmi 2015 až 2022 bola vďaka finančnej dotácii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva kultúry SR obnovená celá strešná konštrukcia. Na jej obnove Kasárne sa pracuje aj teraz.

Pred Kasárňou sa nachádza veľké nádvorie, vojenským slangom nazývané „buzerák“ alebo „buzerplatz“, kde vojaci cvičili a predstavovali vojenské ukážky.

Veliteľská budovaBudova postavená v roku 1815, slúžila ako byty pre dôstojníkov armády, veliteľa Pevnosti a ich rodiny. V čase rozrastania pevnostného systému už neposkytovala vhodný komfort, a preto bol neďaleko centra mesta vybudovaný nový Dôstojníckeho pavilón(1858-1863). Potom budova slúžia ako veliteľstvo (kapitanát) celého pevnostného systému a nachádzali sa tu byty slobodných dôstojníkov, veliteľa Pevnosti a kancelárie vojenských inžinierov.

Vojenskému účelu slúžila až do roku 2003, dokedy ju využívala slovenská armáda ako kasárne mechanizovanej, rádiotechnickej a prieskumnej roty Vojenského útvaru č. 3853. Po odchode armády začala aj táto budova chátrať.

Pracháreň sv. BarboryIde o tzv. vojnovú pracháreň, vybudovanú na začiatku 19. storočia v hrdle Bastiónu Madony Novej pevnosti. Jej vnútorný priestor s celkovou rozlohou 242 m2, bol vhodný na uskladnenie až 144 ton pušného prachu v malých sudoch v čase vojny alebo ohrozenia. V minulosti okolo prachárne stál aj vysoký tehlový múr, ktorý mal chrániť okolie pred explóziou.

Svojmu účelu pracháreň zrejme slúžila až do konca prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období ju československí vojaci používali ako núdzové skladisko. Počas druhej svetovej vojny je jej spôsob využívania neznámi. Keď sovietska armáda v roku 1968 obsadila pevnosť, pracháreň vojaci prebudovali na práčovňu, neskôr v nej zriadili sklad pohonných hmôt a mazív.

Po odchode sovietskeho vojska ostala pracháreň v dezolátnom stave a dlho stála nevyužitá. Až v rokoch 2005 až 2007 mohla byť vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške viac ako 189.000 € úplne rekonštruovaná a dnes slúži výstavným účelom a prednáškam.

V roku 2012 sa v okolí prachárne uskutočnil menší archeologický výskum, v rámci ktorého bolo objavených deväť ľudských hrobov z 15. až 16. storočia, základy ochranného múru a ďalšie pozostatky ľudskej aktivity.

Stará pevnosťIde o najstaršiu súčasť pevnostného systému Komárna, vybudovanú v 16. storočí, na príkaz panovníka Ferdinanda I. Habsburského, ako jednu z prvých bastiónových protitureckých pevností na území Uhorska. Na jej mieste stál v minulosti stredoveký kamenný hrad, ktorý v čase tureckých vojen v 16. storočí úplne zanikol. Za architekta Starej pevnosti sa považuje italský staviteľ Pietro Ferabosco.

Pred pevnosťou sa rozprestierala široká priekopa, ktorú v prípade potreby napúšťali vodou z Dunaja. Na veľkom nádvorí Starej pevnosti stálo malé vojenské mestečko s množstvom budov. Toto zaniklo v roku 1783, kedy Komárnom otriaslo druhé silné zemetrasenie. Obnova pevnosti bola nerentabilná a Pevnosť bola odpredaná na verejnej dražbe.

Do stredobodu pozornosti sa pevnosť dostala opäť až v dôsledku napoleonských vojen na začiatku 19. storočia. V rokoch 1827-1839 bol celý exteriér Starej pevnosti prebudovaný a zmodernizovaný ako jeden z hlavných vojenských bodov na Dunaji.

Po zániku Rakúsko-Uhorska, Stará pevnosť slúžila rôznym účelom. Od roku 1968 do roku 1990 tu bol jeden z najväčších sovietskych muničných skladov na Slovensku. Dnes je jej areál vyčistený a sprístupnený návštevníkom.

Ferdinandova bránaJe hlavným vstupom do Starej pevnosti vybudovaná pravdepodobne v roku 1550, na príkaz panovníka Ferdinanda I. Habsburského, podľa ktorého je aj pomenovaná. Nad vstupnou bránou, kde sa v minulosti nachádzal aj padací most, sú umiestnené dve kamenné pamätné tabule:

Horná tabuľa znázorňuje erb Ferdinanda I. s ríšskou orlicou. Nad erbom sa nachádza kráľovská koruna a okolo neho je reťaz Rádu zlatého rúna s malým baránkom. Celý erb držia po stranách dvaja gryfovia – bájne mytologické zvieratá s hlavou a krídlami orla a levími nohami. Podľa zistenia reštaurátorov, ktorí bránu opravovali medzi rokmi 2009-2012, bol celý erb ešte aj vyfarbený a hýril žiarivými farbami.

Dolná tabuľa vymenúva niektoré z početných titulov Ferdinanda I. v latinskom jazyku.

Čierny labyrintOkrem mnohých tajuplných zákutí, sa v pevnosti nachádza aj tzv. Čierny labyrint – atrakcia plná tmy a prekážok, kde si návštevníci môžu vyskúšať svoje zmysly a orientáciu v neznámom.