1625 - Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1625-1654

Top