1654 - Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1654-1663

Top