1661 - Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1661-1670

Top