1663 - Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1663-1700

Top