1704 - Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1704-1720

Top