1740 - Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1740-1748

Top