1827 - Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1827-1839

Top