1871 - Vyobrazenie Pevnosti v období medzi rokmi 1871-1872

Top