Vôňa jedla a zbraní v Starej pevnosti

29. augusta 2021 sa za veľkého záujmu návštevníkov uskutočnili v Starej pevnosti 1. komárňanské vojenské hostiny, ktorých realizovanie podporil Fond malých projektov pre západný región Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko – vyhlásený Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným – projekt č. SKHU/WETA/1901/4.1./320.

Súťažou vo varení jedál konzumovaných v 19. storočí sme chceli oživiť spomienku na hostinu, ktorú zorganizoval veliteľ Pevnosti Richard Guyon na jar 1849 na hradbách pri nepriateľskom bombardovaní pevnosti.

Súťaž vo varení vyhral Igor Tallósi a jeho družstvo z Kolárova, družstvo KOMVaK-u obsadilo 2. miesto a reštaurácia Jókai získala 3. miesto. Členovia odbornej poroty boli Gabriella Kovács Thurzó, najlepšia amatérska kuchárka produkcie Mesterszakács 2009, Róbert Tatai, víťaz gastro-talentovej súťaže  Séfek séfe 2017, Zoltán Maráz, majster vo varení z Nesvád a Tamás Varga, viceprimátor mesta Komárno. O celodennú dobrú náladu sa starali moderátori Tamás Bernát a Roberta Krnášková.

Diváci dopoludnia mohli vidieť bábkové predstavenie divadla KL z Győru a popoludní veľkolepú bojovú ukážku pripomínajúcu roky 1848/49. Nakoľko materiálna výbava, ako pivné sety, stany, stoličky, kotlíky a ozvučenie je vďaka spomínanému grantu už zabezpečené, v budúcnosti plánujeme každý rok usporiadať podobnú vojenskú hostinu. Dúfame, že veľa ľudí dostalo chuť k vareniu v historickej pevnosti a o rok môžeme hostiť ešte viac družstiev!

 

Ing. Beáta Sebő, manažérka projektu