Začala sa ďalšia etapa obnovy hlavnej brány Kasárne

Dňa 3. apríla 2019 sa začali práce na obnove hlavnej brány Kasárenskej budovy. V tejto 2b. etape sa obnoví veľký podchod podbránia pre vozidlá – dôjde k vybúraniu sekundárne zamurovaných otvorov (klenbové vstupy), odstráneniu zvetranej omietky, k naneseniu nových    omietok a k ich novému náteru, ako aj k reštaurátorskej obnove kamenného sokla.

Práce realizuje firma ReStatua s.r.o. a financuje Pro Castello Comaromiensi n.o. z vyzbieraných vstupeniek vo výške 23.070,56 €.

Minulý rok sa úspešne obnovil malý podchod pre peších a v roku 2016 západná fasáda.

Práce na obnove budú pokračovať aj nasledujúce roky, a to zreštaurovaním východnej fasády a obnovou dlažby veľkého podchodu.