1. Komáromi Ostromlakoma – 19. századi szabadtűzi ételek főzőversenye

1. Komáromi Ostromlakoma

19. századi szabadtűzi ételek főzőversenye

VERSENYKIÍRÁS

 

 1. A VERSENY JELLEGE ÉS CÉLJA

A Pro Castello Comaromiensi n.sz. és a Monostori Erőd Hadkultúra Központ egy új, évente megrendezésre kerülő rendezvényt indít útjára, melynek első évfolyamát a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként meghirdetett Kisprojekt Alap a nyugati határtérségben elnevezésű program keretein belül valósítja meg. A SKHU/WETA/1901/4.1./320 számú projekt a „Komáromi ostromlakomák – 1848/49-es hadászati és gasztronómiai bemutatók” címet viseli. A projekt támogatás összegéből biztosítottuk be a verseny megrendezéséhez szükséges tárgyi eszközöket

A verseny és a projekt céljai:

 • minél több találkozási lehetőséget nyújtani a két város polgárainak,
 • kiszélesíteni a határon átnyúló vállalkozói és civil kapcsolatrendszert, ami várhatóan új, több szinten is együttműködő, közösségek kiépüléséhez vezet majd,
 • a két Komárom lakosai közti határon átnyúló együttműködés és a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítése,
 • a nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledése és a kétnyelvűség színvonalának javulása,
 • a turizmus fellendítése.

 

 1. A VERSENY ALAPGONDOLATA

Jókai Mór írja le részletesen a Forradalmi és csataképek című elbeszélésciklusában, hogy amikor 1849 áprilisában Guyon Richárd vezérőrnagy Komáromban átvette a vár parancsnokságát, első dolga volt a várvédők harci szellemének megszilárdítása. E célját merész módon valósította meg: Az Öregvár sáncain, az ellenség ágyúzása közben látta vendégül a komáromiakat. Erre a különleges lakomára emlékezve szeretnénk új hagyományt teremteni a 19. században fogyasztott ételek bemutatójának és versenyének megrendezésével, melyet egy 1848/49-es eseményeket felidéző csatabemutatóval kötünk össze.

 

 1. A VERSENY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA

Észak-Komárom Öregvár udvara (GPS: 47°45’09.6″N 18°08’09.4″)

2021. augusztus 29.

 

 1. A VERSENY RENDEZŐJE

Pro Castello Comaromiensi n.sz.

Klapka tér 1, 94501 Észak-Komárom

IČO: 36096920

 

 1. NEVEZÉSI FELTÉTELEK

– a versenyt két kategóriában hirdetjük meg

– „A“ kategória – magyarországi és szlovákiai amatőr csapatok: magánszemélyek, vállalatok, intézmények, civil szervezetek stb. 5 – 8 fős csapatai

– „P“ kategória – magyarországi és szlovákiai profi (szakmabeli) csapatok: éttermek, iskolai- és vállalati konyhák stb. 5 – 8 fős csapatai

– A nevezés alkalmával a nevező csapatoknak a nevezési lapon fel kell tüntetniük csapatuk nevét és-vagy az általuk képviselt szervezet nevét

– Nevezési díj: NINCS

– Nevezési határidő: 2021. augusztus 25.

– Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni

– A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző csapatok elfogadják a versenykiírás feltételeit, és a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva visszajuttatják a szervezőkhöz az “élelmiszerbiztonsági garancia lap” aláírásával együtt.

 

Jelentkezés:

A jelentkezési lapokat elektronikusan a procastello@komarno.sk címre küldjék el, vagy személyesen a az Észak-Komáromi Városi Hivatal Művelődési, idegenforgalmi és műemlékvédelmi osztályán (Tiszti pavilon, Anglia park felőli szárny) kérjük leadni.

  

 1. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

–  A versenyen bármilyen, a 19. században (is) fogyasztott, szabadban elkészíthető étellel lehet indulni

–  Egy csapat több féle, helyben készített étellel is versenyezhet

–  A versenyen max. 30 csapat vehet részt, túljelentkezés esetén a nevezési sorrend a döntő

–  A szervezők a jelentkezés sorrendjében 15 csapat számára 3x3m méretű sátrat, 2 sörgarnitúrát (2 asztal, 4 pad), 1 drb. 20 literes bográcsot a hozzá tartozó állvánnyal, 20drb egyszer használatos étkészletet és poharat, valamint tűzifát biztosítanak.

–  A később jelentkező csapatoknak az egyszer használatos étkészleten és poharakon kívül önállóan kell bebiztosítaniuk az előző pontban felsorolt eszközöket

–  Hideg víz vételének lehetőségét a szervező biztosít

–  A főzéshez szükséges alapanyagokról, fűszerekről, a zsűri számára feltálalt étel tálaláshoz, díszítéshez és egyéb szükséges eszközökről minden csapat, saját belátása szerint önállóan gondoskodik

–  Az egészségügyi előírásoknak megfelelően fejkendő vagy sapka és szájmaszk viselése a verseny ideje alatt kötelező!

–  Az alapanyagok beszerzéséről a csapatoknak számlával kell rendelkezniük, melyeket a főzőhely elfoglalásakor a regisztrációs pultnál be kell mutatniuk, ill. a verseny végéig megőrizni. A számlákat a járási közegészségügyi hivatal és az adóhatóság is ellenőrizheti.

–  Az elkészült ételeket tilos értékesíteni, de a kóstoltatás engedélyezett.

–  Kérjük, hogy a verseny után a csapatok adják le az általuk elkészített étel receptjét 4 fő részére, egy a későbbiekben elkészülő receptgyűjteményhez.

 

 1. A VERSENY ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA

–  A csapatokat szakemberekből álló zsűri értékeli

–  Az értékelés szempontjai:

Az elkészített étel   íze, korhűsége (19. század első fele), egyedisége, tálalása, a csapat megjelenése, a főzőhely hangulata, stb.

–  Az eredményhirdetés időpontja és helye: Az Öregvár nagy udvara, kb. 13,30 óra

–  Az értékeléshez szükséges 2 – 3 adag (kb. 10 – 15 dkg) ételt 13,00 óráig a zsűri rendelkezésére kell bocstani az erre kijelölt helyen. A zsűrizéshez szükséges tányérokat és evőeszközöket a szervezők biztosítják, de engedélyezett a saját eszközök használata is.

–  A résztvevő csapatok emléklapot kapnak, ill. mindkét kategória 1-3 helyezettje tárgyjutalomban részesül. A zsűrinek jogában áll különdíjjal jutalmaznia a csapatokat.

 

 1. FONTOS TUDNIVALÓK

–  A csapatok minden tagja saját felelősségére vesz részt a versenyen. A versenyen bekövetkezett balesetekért a szervező nem vállalnak felelősséget.

– A csapatok minden tagja köteles betartani az étel-higiéniai rendszabályokat, az alapvető balesetvédelmi és tűzbiztonsági előírásokat, valamint a szervezők ez irányú helyszíni utasításait.

–  A csapatok az Öregvár területén okozott károkért felelősséggel tartoznak.

–  Érkezés és a helyszín elfoglalása 8:00 órától lehetséges. A gépkocsiknak 9:45-kor el kell hagyniuk az Öregvár udvarát. A parkolás az vár előtti területen biztosított.

–  Behajtás a Villanytelepi útról lehetséges. GPS: 47°45’09.6″N 18°08’09.4″E

–  A gépkocsikkal történő behajtás és távozás a csatabemutató után, 16,00 órától lehetséges. Az Öregvár területét 17,30-ig mindenki köteles elhagyni.

 

 

Kidolgozta: Ing. Sebő Beáta

e-mail: sebo.bea@gmail.com