Pro Castello Comaromiensi, n.o.

A 2003. szeptember 4-én tartott 13. ülésén a komáromi önkormányzat jóváhagyta a Pro Castello Comaromiensi közhasznú szervezet megalapítását, Klapka tér 1, 945 01 Komárno székhellyel, mely szervezet közérdekű szolgáltatásokat nyújt a komáromi erődben. A közhasznú szolgáltatások a következőkre összpontosulnak:

  • szellemi és kulturális értékek megteremtése, fejlesztése, védelme, helyreállítása és bemutatása
  • a testi kultúra oktatása és fejlesztése
  • kutatási, fejlesztési, tudományos és műszaki szolgáltatások és információs szolgáltatások
  • az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelme,
  • környezetvédelem és a lakosság egészségének a védelme
  • szociális segítségnyújtás és humanitárius ellátás biztosítása,
  • regionális fejlesztést és foglalkoztatást támogató szolgáltatások,
  • lakhatás, adminisztráció, karbantartás és felújítás biztosítása

A Pro Castello Comaromiensi nonprofit szervezet élén megalakulása óta 2019-ig Mgr. Gráfel Lajos ált. 2019. július 19-töl az igazgatói posztot PhDr. Ozimy Andrej tölti be

A szervezet nem csak az Erőd nyilvánosságra hozatalát és népszerűsítését szolgáló közszolgáltatásokat nyújt, hanem anyagilag vagy szakértelemmel is járul hozzá annak megújításához és bemutatásához. A nonprofit szervezet együttműködésével az Öregvár kazamatáit és a Ferdinánd kaput, valamint az Újvárban lévő Madonna Bástya objektumait, Lipót kaput és a hatalmas Laktanyát újították meg.

Základné informácie

Obchodné meno (Názov): Pro Castello Comaromiensi, n.o.
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno
Jogi forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 36096920
DIČ:2024096536
Riaditeľ: PhDr. Andrej Ozimy
Telefon: +421 35 2851 276
Mobil: +421 949 633 623
E-mail:procastello@komarno.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK19 5600 0000 0038 6432 6001