Érdekességek

Érdekességek a komáromi erődrendszerről

 • Az egész erődrendszer külső kerülete, beleértve mindkét ország területén található erődöket: 15,5 km
 • A teljes erődrendszer mindmáig megőrzött és létező elemeinek beépített területe Szlovákia területén: megközelítőleg 465 000 m2 csaknem 50 ha
 • A Nádor és Vág vonal együttes hossza (a Pozsonyi kaputól a XI várdáig): 6,5 km
 • A lövész- és közlekedési folyosók hossza – folyosók a Nádor vonal falában (bástyafalak és kontreszkarpok): 3,5 km
 • A Központi erőd jelenlegi területe (Öreg és Újvár): 132 170 m2 több mint 13 ha
 • A Központi erőd hossza (az Újvár nyugati bástyájának torkától – a Kőszűz szobrától egészen az Öregvár keleti bástyájának torkáig): 750 m
 • Az Újvár teljes területe: 98 410 m2 csaknem 10 ha
 • A földalatti folyosó hossza az Újvár Madonna bástyájában: 300 m
 • Az Újvárban található laktanya épülete: – beépített terület: 10 840 m2 több mint 1 ha
 • aaz épület hossza: több mint több mint 500 m
 • a helyiségek száma: 210 (2 emelet)
 • Az Öregvár teljes területe: 33 760 m2 csaknem 3,5 ha
 • Az Öregvár beépített területe (bástyák és bástyafalak) 21 600 m2 több mint 2 ha
 • Helyiségek (kazamaták) száma az Öregvárban: 110 + lövész és közlekedési folyosók
 • Az Öregvár udvarának területe: 11 800 m2 több mint 1 ha
 • Az Újvár főbejárati kapujának helyzete (Lipót kapu): 47°45´15,9´´N 18°08´03,5´´E
 • Az egész erődrendszer befogadóképessége a 19.. században: 200 000 katona

 • Az erődrendszer egyes részei a Duna bal partján (Szlovákia):
 1. Öregvár – 5 bástya
 2. Újvár – eredetileg 5 bástya – ma ún. Koronabástya 3 bástyával
 3. Vág hídfő – eredetileg 4 bástya és 6 reduit
 4. Nádor vonal – 5 bástya
 5. Vág vonal – 2 bástya és 4 várda, és eredetileg az ún. Envelopa

 

 • Az erődrendszer egyes részei a Duna jobb partján (Magyarország):
 1. Duna Hídfő (Csillag erőd)
 2. Monostori Erőd (Sandberg)
 3. Igmándi Erőd

Komáromi Erőd

az idő forgatagában

^
1241 - 1242

A komáromi vár ellenáll a tatár támadásoknak

^
1265

IV. Béla városi jogokat adományoz Komáromnak

^
1440

a komáromi várban születik meg február 22-én V. László

^
1458 - 1490

Hunyadi Mátyás idején a komáromi vár lett a király nyári rezidenciája

^
1526

a mohácsi csata – a török háborúk kezdete Magyarországon

^
1529

I. Szulejmán rövid időre elfoglalja a komáromi várat

^
1546

I. Ferdinánd parancsára megkezdik az Öregvár építését

^
1557

az olaszbástyás erőd (Öregvár) építésének befejezése

^
1570

árvíz Komáromban – az erőd jelentős mértékben tönkremegy

^
1572 - 1592

az erőd felújítása az árvíz után

^
1585

Két előretolt erődítés (palánk) kiépítése. A Vág keleti oldalán a Szent Miklós, a Duna déli partján a Szent Péter palánk épült fel

^
1594

a törökök sikertelen ostroma az erőd ellen

^
1663 - 1673

az Újvár felépítése I. Lipót császár parancsára

^
1699

a karlócai béke megkötése – az erőd elveszíti jelentőségét

^
1745

Mária Terézia szabad királyi városi jogokat ad Komáromnak

^
1763

földrengés Komáromban – a város romokban hever

^
1782

az erőd területe a város tulajdona lett

^
1783

földrengés Komáromban – az erőd jelentős mértékben károsodik

^
1800

június 14. – Marengó-i csata. Napóleon fölényes győzelme az osztrákok felett

^
1805

december 2. – az austerlitzi csata – Napóleon elsöprő győzelmet arat az osztrák és orosz csapatok felett

^
1807

I. Ferenc látogatása Komáromban, aki elrendeli a monarchia legnagyobb erődrendszerének megépítését Komáromban

^
1808

az Öreg és Újvár felújítása – az Újvár koronabástyává történő átépítése

az Öreg és Újvár felújítása – az Újvár koronabástyává történő átépítése
^
1809

József nádor vezeti a 6 földvárdából álló ideiglenes védelmi vonal megépítését – Nádorvonal

József nádor vezeti a 6 földvárdából álló ideiglenes védelmi vonal megépítését - Nádorvonal
^
1810

az Újvárban felépül a laktanya épülete

az Újvárban felépül a laktanya épülete
^
1815

megépül a parancsnoki épület az Újvárban

megépül a parancsnoki épület az Újvárban
^
1827 - 1839

az Öregvár átépítése – az erődfalak teljes hosszában kazamatákat építenek ki

megépül a parancsnoki épület az Újvárban
^
1839 - 1847

az öt bástyából álló Nádorvonal kőből és téglából való kiépítése

az öt bástyából álló Nádorvonal kőből és téglából való kiépítése
^
1844

a Pozsonyi kapu megépítése – a Nádor vonal I. bástyájában

a Pozsonyi kapu megépítése - a Nádor vonal I. bástyájában
^
1848 - 1849

Szabadságharc eseményei Magyarországon

Szabadságharc eseményei Magyarországon
^
1849

május 28 – Klapka György tábornok komáromi várparancsnokká való kinevezése

^
1849

szeptember 27 – Klapka György a világosi fegyverletétel után előnyös feltételek mellett átadja a komáromi várat az osztrák seregeknek

május 28 – Klapka György tábornok komáromi várparancsnokká való kinevezése
^
1866

a Vág vonal 2 bástyájának és 4 várdájának a megépítése

^
1866

porosz – osztrák háború a német államok feletti uralom megszerzéséért

^
1866

munkálatok megkezdése a két előretolt erődítményen, a Duna és Vág hídfőkön

május 28 – Klapka György tábornok komáromi várparancsnokká való kinevezése
^
1871

elkészül a Monostori erőd (Fort Sandberg)

elkészül a Monostori erőd (Fort Sandberg)
^
1871 - 1877

felépül az Igmándi erőd

felépül az Igmándi erőd
^
1876

pusztító árvíz Komáromban

pusztító árvíz Komáromban
^
1877

a hatalmas erődrendszer megépítésének a befejezése

a hatalmas erődrendszer megépítésének a befejezése
^
1918

az Osztrák-Magyar monarchia felbomlása – a Központi erődöt a Csehszlovák Hadsereg katonái foglalják el

az Osztrák-Magyar monarchia felbomlása – a Központi erődöt a Csehszlovák Hadsereg katonái foglalják el
^
1968 - 1990

a Központi erődöt ideiglenesen elfoglalják a Szovjet hadsereg katonái

a Központi erődöt ideiglenesen elfoglalják a Szovjet hadsereg katonái
^
1979

megkezdődik az erődrendszer egyes részeinek céltudatos műemlékvédelmi felújítása

megkezdődik az erődrendszer egyes részeinek céltudatos műemlékvédelmi felújítása
^
1991

a Központi erődöt átveszi a Csehszlovák hadsereg, majd 1993-tól a Szlovák Hadsereg

a Központi erődöt átveszi a Csehszlovák hadsereg, majd 1993-tól a Szlovák Hadsereg
^
2002

a Duna és a Vág folyók összefolyásánál, két országban elterülő erődrendszer felkerül az UNESCO világörökség várományos listájára

a Duna és a Vág folyók összefolyásánál, két országban elterülő erődrendszer felkerül az UNESCO világörökség várományos listájára
^
2003

a Központi erődöt Észak-Komárom városa megvásárolja a Szlovák Védelmi Minisztériumtól, és ezzel véglegesen megszűnik az erőd katonai célokra való kihasználása

a Központi erődöt Észak-Komárom városa megvásárolja a Szlovák Védelmi Minisztériumtól, és ezzel véglegesen megszűnik az erőd katonai célokra való kihasználása