Történelmi galéria

Látképek

A komáromi Erődről számos levéltári dokumentum fennmaradt, amelyek nagy segítséget jelentenek számunkra, hogy dokumentáljuk és megértsük ennek a hatalmas műemléknek a fejlődését. A dokumentumok között találhatók metszetek és rajzok, amelyeket különböző utazási könyvek, írások vagy emlékiratok mellékleteként tettek közzé. A dokumentumok többsége a 16-18. századból származik.

Térképek és alaprajzok

A dokumentumok másik nagy csoportjába a tervrajzok és térképek tartoznak, amelyek az erőd valamint az egész erődrendszer tervezése, illetve építése során készültek. A legrégebbi tervrajz az Erődről az 1560-as évekből származik Íme, néhány a legérdekesebb tervrajzok és térképek közül.

Katonaélet

A katonai életről Komáromban és az erődrendszerben fennmaradt néhány érdekes képeslap és fénykép is, amelyek visszaröpítenek az időben