Castles & Regions Projekt Országos Online Szeminárium

2021. november 19-én, pénteken 10 órakor kerül megrendezésre a „CASTLES & REGIONS” Nemzetközi Projekt keretében, a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával.

A CASTLES & REGIONS című nemzetközi projekt keretében zajló nemzetközi szeminárium-sorozat a Duna és a Visztula menti, középkori és újkori várak, frekventált kastélyok, egyházi központok szerepének megújítását az adott település, régió fejlesztésével összefüggésben tárgyalja.

A szemináriumi előadás és vita témái arra vonatkoztak,
hogy az adott településen, régióban lévő és látogatható dunai, visztulai középkori, modern kori vár, erőd, kastély, palota, egyházi létesítmény és más kulturális örökségi létesítmény a XXI. században milyen új vagy megújított szerepet tölthetne be alapvetően

a formális oktatás,
a turizmus terén és
a lokális termékek menedzselésében, továbbá,

hogy a teljes Duna folyó mentén lévő több mint kétszáz középkori és újkori vár, stb. kulturális örökségi létesítmények együtt, hálózatba tömörülve milyen előnyökre tehetnek szert egyenként és közösen a makró-regionális, az európai és globális térben. Magyarországon ezek közül, a Duna mellett lévő hét megyében és a fővárosban – ideértve a kiemelt fejlesztési körzetek idetartozó részeit is -, a parti területen, illetve a folyótól mindkét irányban 30-40 kilométer széles sávban, több mint 30 középkori, modernkori vár, erőd, várkastély és nagyobb kastély, palota, egyházi központ található.

A fenti témákról megkérdezték az érdekelteket is online kérdőív segítségével.

A projektet ismertető tájékoztatás mellett, ezeknek a kulturális örökségeknek a regionális, lokális szerepének megújításáról hangzott el előadás. Majd a szeminárium részvevői az úgynevezett „World Café” módszerrel hat kérdést vitattak meg és tették meg közös ajánlásukat az adott ország releváns politikai, kormányzati, önkormányzati szerveinek.

Eddig volt már szeminárium a Komáromi Erődrendszernek a szlovák oldalon lévő észak-komáromi Öreg Várban, Lengyelországban a Visztula partján lévő Sandomierz Várkastélyban, valamint a Duna mentén a szerbiai Galambóc Erődben.

A szemináriumokon a történelmi összefüggésekről szóló „Közös Múltunk – Közös Jövőnk” című Virtuális Kiállítás2 is bemutatásra került.

A projekt és szemináriumainak célját és témáját a csatolt mellékletben foglaltuk össze. (Melléklet) A nemzetközi szeminárium-sorozat magyarországi Szemináriumára online rendezésben kerül sor – a COVID’19 negyedik hulláma miatt – 2021. november 19-én, pénteken 10.00 és 14.00 óra között, húsz perces szünettel.

A CASTLES & REGIONS Magyarországi Online Szemináriumára ezúton tisztelettel meghívjuk Önt. Abban az esetben, ha esetleg az online részvétele akadályozva lenne, azzal a kéréssel és javaslattal fordulunk Önhöz, hogy az intézmény/szervezet kompetens képviselőjének részvételéről szíveskedjék gondoskodni.

PROGRAM:
10.00 Részvevők felcsatlakozása az online szemináriumra: regisztrált részvevők, az előadók, moderátorok és felkért hozzászólók

10.10 Bevezető előadások:
ÁTTEKINTÉS A „CASTLES & REGIONS” PROJEKTRŐL – Rezi Kató Gábor főigazgató helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum
A DUNA ÉS VISZTULA MENTI KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI VÁRAK SZEREPÉNEK MEGÚJÍTÁSA A TELEPÜLÉS-, A TÉRSÉG-, A VIDÉKFEJLESZTÉSSEL ÉS A TURIZMUSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN c. fejlesztési koncepció bemutatása – Szilvássy István elnök, Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége

10.50 Online Word Café az alábbi hat kérdésről:
1. Milyen tartalom és szolgáltatások szükségesek Ön szerint, hogy a vár Élmény Centrum legyen?
2. Hogyan valósítható meg a várban a FORMÁLIS TANÍTÁS az iskolarendszer egyes oktatási szintjein?
3. Hogyan, milyen eszközökkel és tartalommal lehet a vár a település, a régió IDENTITÁSI KÖZPONTJA?
4. Mit kell tenni, hogy a vár TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓS és PROMÓCIÓS KÖZPONT legyen, hogyan legyen a turizmusban érdekeltek integrátora?
5. Hogyan válhatna a vár a helyi/regionális TERMÉKEK és SZOLGÁLTATÁSOK PROMÓCIÓS KÖZPONTJÁVÁ?
6. Milyen célra és mi szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a DUNA MENTI VÁRAK HÁLÓZATA?
A kérdésekre a részvevők kifejtik javaslatukat, véleményüket. A World Café lebonyolítását Moderátorok segítik.

12.10 Húsz perc szünet

12.30 Moderátorok összefoglalói a World Caféról

13.00 Online Kerekasztal – felkért hozzászólókkal

14.00 Online Szeminárium zárása

Gyakorlati információk:
Technikai segítség előzetesen és a szeminárium alatt: info@castelsregions.eu
Résztvevők: személyre szóló meghívás alapján regisztrált részvevők. (Részvétel ingyenes.)
Kérjük, hogy mint meghívott résztvevő szíveskedjék részvételét jelezni online regisztrációs űrlap kitöltésével és megküldésével, amely elérhető ezen a linken:
https://forms.gle/TTX2wFLDNPRrVCMw7

Remélve, hogy Önnel együtt a Szeminárium betölti szerepét és nagyban hozzájárul majd a várak és más kulturális örökségi létesítmények regionális szerepének, szolgáltatásainak fejlesztéséhez, várjuk részvételét a Szemináriumon.

A projektet a cseh, a magyar, a lengyel és a szlovák kormány társfinanszírozza a Nemzetközi Visegrádi Alap Visegrádi
támogatásai révén. Az alap küldetése a fenntartható regionális együttműködés ötleteinek előmozdítása Közép-Európában.
www.visegradfund.org