Historická galéria

Rytiny

O komárňanskej Pevnosti sa zachovalo veľké množstvo archívnych dokumentov, ktoré nám veľkou mierou pomáhajú dokumentovať a pochopiť vývoj tejto ohromnej pamiatky. K týmto dokumentom patria predovšetkým rytiny a perokresby, vydávané ako prílohy rôznych cestopisov, oslavných spisov či memoárov. Väčšina z nich pochádza zo 16. až 18. storočia.

Mapy a plány

K druhej veľkej skupine dokumentov patria plány a mapy, vyhotovované počas, resp. pri výstavbe a plánovaní stavebných prác Pevnosti, ako aj celého pevnostného systému. Najstarší plán Pevnosti pochádza z 60. rokov 16. storočia. Tu Vám ponúkame niekoľko najzaujímavejších z nich.

Vojenský život

O vojenskom živote v Komárne a v pevnostnom systéme sa zachovalo aj niekoľko zaujímavých pohľadníc a fotografií, ktoré nám umožňujú vrátiť sa v čase.