3. Komáromi Ostromlakoma

19. századi szabadtűzi ételek főzőversenye

2023. május 1.

Komáromi Öregvár

VERSENYSZABÁLYZAT

A VERSENY ALAPGONDOLATA

Jókai Mór írja le részletesen a Forradalmi és csataképek című elbeszélésciklusában, hogy amikor 1849 áprilisában Guyon Richárd vezérőrnagy Komáromban átvette a vár parancsnokságát, első dolga volt a várvédők harci szellemének megszilárdítása. E célját merész módon valósította meg: Az Öregvár sáncain, az ellenség ágyúzása közben látta vendégül a komáromiakat. Erre a különleges lakomára emlékezve rendezzük meg a 19. században fogyasztott ételek versenyét, melyet egy 1848/49-es eseményeket felidéző csatabemutatóval kötünk össze.

A VERSENY JELLEGE ÉS CÉLJA

A Pro Castello Comaromiensi n. sz. és a Monostori Erőd Hadkultúra Központ 2021-ben a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként meghirdetett Kisprojekt Alap a nyugati határtérségben elnevezésű program keretein belül rendezte meg első ízben a „Komáromi ostromlakomák – 1848/49-es hadászati és gasztronómiai bemutatók” c. rendezvényt.

A RENDEZVÉNY CÉLJAI

 • minél több találkozási lehetőséget nyújtani a két Komárom és a környék polgárainak,
 • kiszélesíteni a határon átnyúló vállalkozói és civil kapcsolatrendszert, ami várhatóan új, több szinten is együttműködő, közösségek kiépüléséhez vezet majd,
 • a két Komárom lakosai közti határon átnyúló együttműködés és a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítése,
 • a nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledése és a kétnyelvűség színvonalának javulása,
 • a turizmus fellendítése.

A VERSENY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA

Az Észak-Komárom-i Öregvár udvara, 2023. május 1., 9.00 órától. GPS: 47°45’09,6″N 18°08’09,4″E

A VERSENY RENDEZŐJE

Pro Castello Comaromiensi n. o.

Nám. gen. Klapku 1, Komárno

IČO: 36096920

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

 • A versenyre tetszőleges létszámú csapatok jelentkezését várjuk
 • Kérjük, a nevezés alkalmával a nevezési lapon tüntessék fel csapatuk nevét és/vagy az általuk képviselt szervezet nevét
 • Nevezési díj: a nevezés DÍJTALAN.
 • Nevezési határidő: 2023. április 24, 15.00 óra
 • Helyszíni nevezést abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az előnevezés során nem telt be a rendelkezésre álló 20 hely
 • A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző csapatok elfogadják a versenykiírás feltételeit, és a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva visszajuttatják.

NEVEZÉS

A jelentkezési lapokat elektronikusan a procastello@komarno.sk címre küldjék el, vagy személyesen az Észak-Komáromi Városi Hivatal Művelődési, idegenforgalmi és műemlékvédelmi osztályán (Tiszti pavilon, Anglia park felőli szárny) kérjük leadni.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

 • A versenyen bármilyen, a 19. században (is) fogyasztott, szabadban elkészíthető étellel (bográcsban, roston, nyárson stb.) lehet indulni. Egy csapat több féle, helyben készített étellel is versenyezhet.
 • A versenyen max. 20 csapat vehet részt, túljelentkezés esetén a nevezési sorrend a döntő.
 • A szervezők a jelentkezés sorrendjében 11 csapat számára 3x3m méretű sátrat, 2 sörgarnitúrát (2 asztal, 4 pad), 1 db. 20 literes bográcsot a hozzá tartozó állvánnyal, valamint tűzifát biztosítanak.
 • A később jelentkező csapatoknak önállóan kell bebiztosítaniuk az előző pontban felsorolt eszközöket.
 • Hideg víz vételének lehetőségét a szervező biztosítja.
 • A főzéshez szükséges alapanyagokról, fűszerekről, a zsűri számára feltálalt étel tálaláshoz, díszítéshez és egyéb szükséges eszközökről minden csapat, saját belátása szerint, önállóan gondoskodik.
 • Az alapanyagok beszerzéséről a csapatoknak számlával kell rendelkezniük, melyeket a verseny végéig kell megőrizni. A számlákat a járási közegészségügyi hivatal és az adóhatóság is ellenőrizheti.
 • Az elkészült ételeket tilos értékesíteni, de a kóstoltatás engedélyezett.

A VERSENY ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA

A csapatokat tapasztalt zsűri értékeli. A zsűri elnöke: Kovács Thurzó Gabriella, a Mesterszakács 2009 Produkció Legjobb Amatőr Mesterszakácsa.

Az értékelés szempontjai:

 • Az elkészített étel     íze, korhűsége (19. század első fele), egyedisége, tálalása, a csapat megjelenése, a főzőhely hangulata, stb.
 • Az eredményhirdetésre az Öregvár nagy udvarán, kb. 12.45 órakor kerül sor.
 • Az értékeléshez szükséges 2 – 3 adag (kb. 10 – 15 dkg) ételt 12.15 óráig a zsűri rendelkezésére kell bocsátani az erre kijelölt helyen.
 • A résztvevő csapatok emléklapot kapnak, ill. mindkét kategória 1-3. helyezettje tárgyjutalomban részesül. A zsűrinek jogában áll különdíjjal jutalmaznia a csapatokat.

FONTOS TUDNIVALÓK

 • A csapatok minden tagja saját felelősségére vesz részt a versenyen. A versenyen bekövetkezett balesetekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.
 • A csapatok minden tagja köteles betartani az étel-higiéniai rendszabályokat, az alapvető balesetvédelmi és tűzbiztonsági előírásokat, valamint a szervezők ez irányú helyszíni utasításait.
 • A csapatok az Öregvár területén okozott károkért felelősséggel tartoznak.
 • Érkezés és a helyszín elfoglalása 8.00 órától lehetséges. A gépkocsiknak 9.45-kor el kell hagyniuk az Öregvár udvarát. A parkolás a vár előtti területen biztosított.
 • Behajtás a Villanytelepi útról lehetséges, GPS: 47°45’09,6″N 18°08’09,4″E
 • A gépkocsikkal történő behajtás és távozás a csatabemutató után cca. 16.00 órától lehetséges. Az Öregvár területét 18.30-ig mindenki köteles elhagyni.