A Komáromi Újvárban lévő Kaszárny-épület tetejének felújítása – II. szakasz

A projekt sajtóközleménye:

Komárom városának az egyik legfontosabb célkitűzései közé tartozik a nemzeti műemlékké nyilvánított újkori erődrendszer megmentése, felújítása és megóvása. Amióta a város 2003-ban megvásárolta a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériumától, ha kis lépésekben is, de folytonos az erődrendszer rekonstrukciója. Ez részben a kulturális minisztérium által évente folyósított támogatásnak köszönhető. Eddig a legnagyobb volumenű beruházások közé a Ferdinánd- és Leopold kapu, és a kaszárnya felújítását sorolhatjuk. Ez utóbbi a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium fejlesztési programjának pályázatán elnyert közel kétmillió eurós vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. A rendelkezésre álló költségvetésből a 600m hosszú tetőszerkezet teljes egészét ugyan már nem sikerült felújítani.

Még 2017-ben a Szlovák Kulturális Minisztérium Újítsuk meg házunkat (Obnovme si svoj dom) névvel új projektet indított, melynek keretén belül támogatja a műemlékvédelmi épületek megőrzését és felújítását is. A projekt alprogramján belül elsődlegességi besorolást kap azoknak az objektumoknak a rekonstrukciójára, melyek építészeti-technikai állapotuknál fogva veszélyeztetettek. A komáromi erődrendszert ebbe a kategóriába sorolták.

A kaszárnya épületének gondnoka, a Városi Művelődési Központ a fent említett projekt keretén belül sikeresen pályázott a tetőszerkezet felújításának II. szakaszára. A kulturális tárca összesen 550 000 € támogatást ítélt meg, melyből a kiírt közbeszerzési pályázaton nyertes Darton Kft. 2018-ban a terveknek megfelelően el is végezte a Vág folyó felőli szárnyszakasz tetőszerkezetének felújítását. Már csak a Duna felőli rész tetőszerkezete várat magára, melynek anyagi fedezetét ismét pályázati úton szeretnék előteremteni.

A Vág folyó felőli szárnyszakasz felújítása 2018 februárjában kezdődött a ma már veszélyes hulladéknak számító eternit tetőhéjazat bontásával. Épp ideje volt elkezdeni a munkálatokat, mivel a tetőszerkezet fa részei több helyen is rothadásnak indultak, egy helyen pedig beszakadt. A minisztériumi támogatás gyors ütemben való kiutalásának köszönhetően a felújítás az év végére sikeresen be is fejeződött.

Projektünk elsődleges célja, hogy a kaszárnyaépület szerkezetének megóvása és a szükséges infrastruktúra kiépítése után a fontos történelmi értéket képviselő erődrendszernek új, megfelelő rendeltetést találjunk, mely szervesen beépül a város életébe.

Komárom, 2019. január 3.

Összeállította: Ľudovít Gráfel, projekt manager