Castles & Regions (Hrady a regióny) – úspešný projekt podporený Vyšehradským fondom

Projekt Castles & Regions je podporovaný Vyšehradským fondom v rámci programu V4 + v partnerstve s piatimi inštitúciami zo štyroch krajín. Vedúcim partnerom projektu je Magyar Nemzeti Múzeum (Maďarské národné múzeum). Na projekte sa ako partneri podieľajú Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (Združenie rozvoja maďarských miest a obcí) z Maďarska, Tvrdjava  Golubacki Grad (Pevnosť Golubac) v Srbsku, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Okresné múzeum v Sandomierzi) z Poľska a Pro Castello Comaromiensi, n.o. zo Slovenska.

Cieľom projektu je preskúmať a rozvinúť úlohu, vytváranie sietí, správu dedičstva stredovekých a ranonovovekých hradov pozdĺž Dunaja a spoločenské, kultúrne, turistické a ekonomické príležitosti hradu a regiónu. Projekt chce zmeniť zúčastnené hrady na „značku“, ktorá mala kedysi v živote podunajskej oblasti prvoradý význam. Projekt chce obnoviť túto pôvodnú ústrednú úlohu a význam.

Súčasťou projektu bude virtuálna výstava o vlastnej a zdieľanej histórii zúčastnených partnerov, regiónoch hradov, vzťahu hradu a regiónu a súčasných kultúrnych, hospodárskych, turistických a iných úlohách hradov.

Pokiaľ je to možné, uskutočnia sa jednodňové workshopy u partnerov projektu (Komárno, Sandomierz, Golubac, Ostrihom) a ako záverečné podujatie sa uskutoční dvojdňová konferencia vo Visegráde a Ostrihome.

Pre záujemcov o účasť na tomto workshope tu je krátky dotazník, ktorý budeme radi ak vyplníte. Výsledky dotazníka budú podkladom k témam workshopu.

Jedným z dôležitých výsledkov projektu bude konzorcium s názvom Sieť hradov pozdĺž Dunaja, ktoré vznikne s partnermi a ktoré predpokladá spoluprácu zúčastnených inštitúcií.

 

Všeobecné informácie o projekte:

Projekt je podporený: Vyšehradským fondom

Udelená výška grantu: 47 646 EUR

Názov projektu: Castles & Regions (ID: 22020210)

Vedúci partner: Magyar Nemzeti Múzeum (Maďarské národné múzeum)

Partneri projektu: Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (Združenie rozvoja maďarských miest a obcí), Tvrdjava  Golubacki Grad (Pevnosť Golubac), Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Okresné múzeum v Sandomierzi) a Pro Castello Comaromiensi, n.o.

Vlastná webová stránka projektu: http://castlesregions.eu/

 

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Tento projekt je podporený Vyšehradským fondom