Projekty

KOMFORT

Nová webstránka Pevnosti

Nová webstránka Pevnosti

V rámci projektu KOMFORT, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU, bol zrealizovaný aj redizajn internetovej stránky Pevnosti. Veríme, že sa na nej...

read more
Celoročná údržba Starej pevnosti

Celoročná údržba Starej pevnosti

V priebehu posledných troch týždňov opeknela naša Stará pevnosť. V rámci projektu KOMFORT, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU, boli odstránené...

read more
Projekt KOMFORT

Projekt KOMFORT

Mesto Komárno, ako hlavný partner projektu, v spolupráci s Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreálító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú...

read more

Castles & Regions

Vojenské hostiny

Obnova krovu a strechy Kasárne