Návštevný poriadok

Ústrednú pevnosť kupuje Mesto Komárno od Ministerstva obrany SR a tým definitívne končí využívanie pevnostných objektov na vojenské účely

Rezervácia prehliadky a informácie:

TelefónMobilE-mail
+421352851250+421910366659  pevnost@komarno.sk

Informácie pred návštevou:

Národná kultúrna pamiatka Pevnosť v Komárne nie je v žiadnej sieti múzeí a nepatrí medzi verejne sprístupnené pamiatky. Jej objekty sa nachádzajú v zlom stavebno-technickom stave. Pre svoje architektonicko-historické hodnoty sa však Mesto Komárno, ako majiteľ pamiatky, rozhodlo formou organizovaných vstupov so sprievodcom ukázať Pevnosť širokej verejnosti. Výnosy zo vstupného sa používajú na všeobecne prospešné služby záchrany, údržby a prezentácie tejto pamiatky.

Prehliadku Pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len s naším sprievodcom.

Individuálna návšteva bez sprievodcu nie je kvôli nevyhovujúcemu stavu a rozsiahlosti Pevnosti možná! Minimálny počet účastníkov prehliadky sú 4 osoby!

V prípade návštevníkov z viacerých krajín sprevádzame v dvoch jazykoch naraz. Poprosíme Vás o strpenie a porozumenie. Ďakujeme.

Návštevníkom odporúčame aby si zaobstarali pohodlnú a pevnú obuv, nakoľko sa prehliadka koná najme v exteriéri približne 1 – 1,5 hodinu. Taktiež odporúčame ručné baterky, nakoľko trasa prehliadky prechádza aj tmavými podzemnými chodbami.

V prípade mimoriadne nepriaznivého počasia (silný vietor, dážď, búrka, poľadovica), počas sviatkov alebo v prípade konania podujatí v Pevnosti si vyhradzujeme právo upraviť otváracie hodiny, obmedziť pohyb návštevníkov v areáli Pevnosti alebo Pevnosť pre verejnosť uzatvoriť.

Pevnosť je možné navštíviť aj s invalidným vozíkom, kočíkom, či so psom (musí byť na vodítku a s náhubkom).

Pohybovať sa po Pevnosti mimo návštevnej trasy bez sprievodcu je prísne zakázané! Výstup na vrch zemných valov je zakázaný! Hrozí nebezpečenstvo pádu alebo úrazu!

Za bezpečnosť a správanie svojich detí zodpovedajú rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby!

Pre skupiny:

Skupinovú návštevu nad 10 ľudí prosíme dopredu konzultovať min. 5 pracovných dní!

Skupiny žiadame o dodržanie termínov návštev, prípadné meškanie nám, prosíme, ihneď oznámiť, v prípade neoznámenia sa na meškajúcu skupinu nebude čakať. Meškajúcej skupine bude umožnený vstup až v nasledujúci čas vstupu.

V prípade školských skupín sú za bezpečnosť a správanie žiakov zodpovední sprevádzajúci pedagógovia!

Úplný návštevný poriadok, platný od 15.03.2023 nájdete tu: Návštevný poriadok

Začiatok prehliadky so sprievodcom:

januárpondelok:prehliadky sa nevykonávajú
utorok – piatok:11:00 a 14:00 hod.
sobota a nedeľa:prehliadky sa nevykonávajú
1. a 6. január:prehliadky sa nevykonávajú
február, marecpondelok:prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôb
utorok – piatok:9:00, 11:00 a 14:00 hod.
sobota:11:00 hod. prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôb
nedeľa:prehliadky sa nevykonávajú
apríl, májpondelok:prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôb
utorok – piatok:9:00, 11:00 a 14:00 hod.
sobota:11:00, 14:00 hod.
nedeľa:prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôb
Veľkonočný piatok, sobota a pondelok:11:00 a 14:00 hod.
28. apríl: Deň Starej pevnostivoľný vstup od 9:00 do 16:00 hod.
spoplatnená prehliadka so sprievodcom o 11:00 a 14:00 hod.
8. máj:11:00 a 14:00 hod. (okrem nedele)
jún, júl, augustpondelok – piatok:9:00, 11:00 a 14:00 hod.
sobota:11:00, 14:00 a 16:00 hod.
nedeľa:11:00 a 14:00 hod.
5. júl:11:00, 14:00 a 16:00 hod.
29. august:11:00, 14:00 a 16:00 hod.
september, októberpondelok:prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôb
utorok – piatok:9:00, 11:00 a 14:00 hod.
sobota:11:00 a 14:00 hod.
nedeľa:prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôb
1. a 15. september:11:00, 14:00 a 16:00 hod. (okrem nedele)
novemberpondelok:prehliadky len pre zahlásené skupiny nad 15 osôb
utorok – piatok:9:00, 11:00 a 14:00 hod.
sobota:11:00 hod.
nedeľa:prehliadky sa nevykonávajú
1. november:prehliadky sa nevykonávajú
17. november:11:00 a 14:00 hod. (okrem nedele)
decemberpondelok:prehliadky sa nevykonávajú
utorok – piatok:11:00 a 14:00 hod.
sobota a nedeľa:prehliadky sa nevykonávajú
24., 25. a 26. december:prehliadky sa nevykonávajú

Návšteva Pevnosti mimo uvedené časy nie je z technických príčin možná!

Rezervácia prehliadky pre skupiny nad 10 osôb