Eurobankovka s nulovou hodnotou je dočasne vypredaná

Eurobankovku s nulovou hodnotou, znázorňujúcu Leopoldovu bránu Novej pevnosti a časť z rytiny veľkého obliehania Starej pevnosti v roku 1594, vydala nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby Pro Castello Comaromiensi, n.o. v Komárne, v roku 2020 v náklade 10 000 ks.

Vážení zberatelia! Ďakujeme za Váš záujem, ale žiaľ už nevieme prijímať ďalšie objednávky, nakoľko sa suvenírové Eurobankovky s nulovou hodnotou s motívom Pevnosti v Komárne s číslami od 3001 do 8000 minuli.

O čase spustenia a forme predaja zvyšných čísel 0002 až 3000 a aj špeciálnej série čísel 8301 až 9998 venovaných 5. výročiu vzniku koncepcie eurosuveníru Vás budeme informovať na našich stránkach.

Poradové čísla pripomínajúce dôležité dátumy súvisiace s históriou Pevnosti v Komárne: 1546, 1557, 1572, 1592, 1594, 1654, 1663, 1673, 1763, 1782, 1783, 1808, 1810, 1815, 1827, 1839, 1848, 1849, 1877, 1968, 1991, 2003, 2020 budú ponúkané v špeciálnych obaloch na online dražbách na Facebook stránke Pevnosti v Komárne, o ktorých Vás budeme informovať.
Slovenčina
Top