Nová vyhliadka v Pevnosti

Vďaka novej vyhliadkovej plošine na Dunajskom bastióne Starej pevnosti sa našim návštevníkom od novej turistickej sezóny naskytne možnosť pohodlnejšej vyhliadky na okolie Pevnosti. Plošinu sa podarilo realizovať s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý zo svojho rozpočtu na obnovu tejto jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky poskytol 1900 € (mesto Komárno z o svojho rozpočtu vyčlenilo rovnakú sumu) a neziskovej organizácii Pro Castello Comaromiensi – tá zo svojho rozpočtu vyčlenila 4896 €.

Staré drevené a kovové zábradlie nahradilo umelecko-remeselne vyhotovené bezpečné kovové zábradlie, pripomínajúce zábradlia v iných objektoch pevnostného systému Komárna a Komáromu. Terén zemného valu sa zarovnal a zem sa uložila betónová zatrávňovacia dlažba. Strmý zemný výstup sa nahradil pohodlnými schodmi z rovnakej dlažby. Veríme, že táto nová „atrakcia“ spríjemní našim návštevníkom prehliadku Pevnosťou.