Svadba
Obnovili tabuľu venovanú striebornej svadbe Františka Jozefa I. a Alžbety