Pevnosť je prístupná v súlade s aktuálnymi otváracími hodinami.