Vojenské hostiny v komárňanských pevnostiach

Tlačová správa

V komárňanských pevnostiach sa dobové jedlá  budú pripravovať v bojovom hluku

 

Na publikovanie: 28. jún 2021

Kontakt pre médiá: Beáta Sebő, sebo.bea@gmail.com

 

Pro Castello Comaromiensi n.o. a Monoštorská pevnosť v Maďarsku (Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű társaság) organizuje nové, v budúcnosti každoročne sa opakujúce podujatie, ktorého realizovanie podporuje Fond malých projektov pre západný región Interreg VA Slovenská republika-Maďarsko, vyhlásený Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným. Projekt č. SKHU/WETA/1901/4.1./320 nesie veľavravný názov „Komárňanské vojenské hostiny – prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49”.

Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle „Revolučné a btkové obrazy” podrobne píše o tom, že keď sa v apríli 1849 stal veliteľom  Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon, jeho prvou úlohou bolo upevniť bojového ducha obrancov pevnosti. Tento cieľ dosiahol odvážnym spôsobom: pohostil Komárňanov na hradbách Starej pevnosti, pričom nepriateľ na nich neustále strieľal s delami. Na pamiatku tejto netradičnej hostiny chceme založiť novú tradíciu, a to organizovaním prezentácie a súťaže jedál konzumovaných v 19. storočí, ktoré plánujeme spojiť s ukážkou historickej bojovej scény z rokoch 1848/49.

Pokiaľ to epidemická situácia dovolí, súťažné tímy a širokú verejnosť očakávame do Monoštorskej  pevnosti začiatkom júla, a do Starej pevnosti koncom augusta. Súťaž bude vyhlásená v amatérskej a profesionálnej kategórii. V prvom rade očakávame  účasť miestnych tímov, ale s radosťou privítame aj spoločnosti z iných miest. Súťažiacich obdarujeme jedinečnými zásterami. Uvarené pochúťky vyhodnotí odborná porota. Z receptov ocenených pokrmov vydáme dvojjazyčnú publikáciu. K realizovaniu našich plánov je potrebné zabezpečiť základné technické vybavenie, ktoré získame s podporou uvedeného projektu. Pro Castello n.o zaobstará  pivné sety, skladacie stany, kotlíkové súpravy, stoličky, jednorazový riad a ozvučovacie zariadenie. Monoštorská pevnosť zaobstaráva pivné sety, skladacie stany, stoličky, jednorazový riad, ozvučenie, táborové postele, informačné tabule a informačné predmety.

Do budúcna plánujeme  podujatie zorganizovať každoročne, čo by mohlo prispieť k rozvoju cestovného ruchu v našich mestách. Taktiež chceme pre občanov oboch miest poskytnúť novú príležitosť na stretnutie, vďaka čomu očakávame rozšírenie cezhraničných obchodných a občianskych vzťahov, čo napomáha  rozvoju nových, na viacerých úrovniach spolupracujúcich spoločenstiev. Pri príprave a realizácii spoločne realizovaných podujatí chceme posilniť cezhraničnú spoluprácu a záujem o cezhraničné aktivity medzi obyvateľmi, zblížiť etnické skupiny a zlepšiť úroveň dvojjazyčnosti.

Dúfame, že naši obyvatelia s radosťou privítajú Vojenské hostiny. Na  realizáciu projektu z Fondu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi získala finančnú podporu vo výške 28 872,44 EUR a Vojenské kultúrne stredisko Monoštorská pevnosť vo výške 21 087,91 EUR

Spoluúčasť prijímateľov tvorí 15% z pridelenej sumy, čo v prípade Pro Castello Comaromiensi n.o. činí 5 095,15 EUR a v prípade Vojenského kultúrneho strediska Monoštorská pevnosť 3 721,40 EUR.

 

Presný dátum konania podujatí oznámime v miestnej tlači, na internete a na facebookových stránkach projektových partnerov.

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:

Ing. Beáta Sebő, projektová manažérka

E-mail: sebo.bea@gmail.com

 

Poviedku Móra Jókaiho si môžete prečítať v maďarskom jazyku tu:

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Jokai-jokai-mor-osszes-muvei-1/forradalmi-es-csatakepek-1533A/komarom-15D21/

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.