Začala sa obnova fasády a priestorov Kasárenskej budovy

V rámci stavebných prác dôjde k obnove 70 m dlhej časti fasády pri hlavnej bráne a bude vytvorené nové turistické stredisko pre našich návštevníkov s plochou cca. 350 m2.

Turisti si v novej pokladni budú môcť zakúpiť lístky na prehliadku, ako aj suveníry či menšie občerstvenie, a v „čakárni“ komfortne pri časopise alebo filmovom dokumente o Pevnosti vyčkať začiatok prehliadky.

Okrem kuchynky a skladu pre personál, budú vybudované aj nové toalety a jedna výstavná sieň s maketou Pevnosti.

Obnovu realizuje firma DARTON s.r.o. z Komárna v rámci projektu KOMFORT, vďaka podpore z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU.