Zľava pre návštevníkov prichádzajúcich vlakom

Nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi, n.o. a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., uzavreli zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Ako partner sme sa zaviazali poskytnúť zľavu 15% z aktuálnej ceny na vstup do našej Pevnosti pre minimálne 2 osoby.

Táto zľava bude poskytnutá na základe predloženia jedného z nasledujúcich druhov platných cestovných dokladov:

  • sieťový cestovný lístok MAXI KLASIK prenosný/neprenosný,
  • preukaz JUNIOR RAILPLUS/JUNIOR, KLASIK RAIPLUS/KLASIK, SENIOR RAILPLUS,
  • cestovný lístok obyčajné cestovné s cieľovou stanicou Komárno,
  • cestovný lístok na bezplatnú prepravu s cieľovou stanicou Komárno.

Alebo na základe predloženia niektorého z týchto železničných preukazov:

  • ZSSK,
  • Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.,
  • Železníc Slovenskej republiky.

Zľavu nie je možné kumulovať s našimi ďalšími akciovými ponukami.