Celoročná údržba Starej pevnosti

V priebehu posledných troch týždňov opeknela naša Stará pevnosť. V rámci projektu KOMFORT, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU, boli odstránené náletové dreviny a bola vykosená celá plocha strešných valov. Práce vykonávala firma Effecteam s.r.o. z Nitry.

Ďalšie kosenie sa vykoná počas letných a jesenných mesiacov.

V ďalšej etape obnovy Starej pevnosti dôjde aj k obnove nadzemných častí vetracích otvorov a komínov, aby sme aj týmto urobili našu Pevnosť bezpečnejšou a prístupnejšou