Seminár projektu Castles & Regions
4. októbra 2021 Vás pozývame do bývalej vojnovej Prachárne sv. Barbory v Novej pevnosti v Komárne na Seminár projektu  CASTLES & REGIONS (Hrady a regióny), podporeného Medzinárodným Vyšehradským fondom (Viac o projekte sa dozviete tu: www.castlesregions.eu)
Súčasťou projektu je aj jednodňový seminár s nasledovným programom:
10:00   RegistráciaPrehliadka

 • virtuálnej výstavy “Spoločná minulosť pre spoločnú budúcnosť”
 • miestnych a regionálnych produktov

PRVÁ ČASŤ:

10:30  Privítanie

 • Mgr. Béla Keszegh, Mesto Komárno – primátor
 • Andrej Ozimy, Pro Castello Comaromiensi, n.o. – riaditeľ

11:00   Prednášky

 • Andrej Ozimy, Pro Castello Comaromiensi, n.o. – riaditeľ:

Pevnosť Komárno – minulosť, súčasnosť, budúcnosť (v jazyku slovenskom)

 • Gábor Rezi-Kató, Maďarské národné múzeum – zástupca riaditeľa:

Projekt Castles & Regions (v jazyku maďarskom)

 • István Szilvássy, Združenie rozvoja maďarských miest a obcí – prezident:

Obnova úlohy hradov/pevností v kontexte s rozvojom miest, regiónov, vidieka a cestovného ruchu (v jazyku maďarskom)

12:00   Prestávka

DRUHÁ ČASŤ

12:30   SVETOVÁ KAVIAREŇ – Čo je potrebné urobiť?

Štruktúrovaný konverzačný proces počas tzv. World Café

(Interaktívna výmena názorov, brainstorming o nižšie uvedených témach. Organizovanie účastníkov pri okrúhlych stoloch. Účastníci diskutujú o témach, pridávajú komentáre, otázky k témam na štítkoch. Viac o metóde sa dozviete tu: https://www.user-participation.eu/sk/planovanie-participativneho-procesu/krok-5-participativne-metody/planovanie-buducnosti-vizia-strategie-projekty/world-cafe)

Moderátor: István Szilvássy

Úvod do procesu Word Café a témy:

 1. Pevnosť ako centrum zážitkov
 2. Pevnosť ako centrum formálneho vzdelávania
 3. Pevnosť ako centrum miestnej, regionálnej identity
 4. Pevnosť ako centrum propagácie turistickej destinácie
 5. Pevnosť ako centrum propagácie miestnych, regionálnych produktov a služieb
 6. Spolupráca hradov/pevností a ich partnerov

13:30   Zhrnutie výsledkov procesu World Café

14:00   Ukončenie seminára a záverečné slová

Seminár sa bude konať v režime „ZÁKLAD“
Z dôvodu obmedzených kapacitných miest (50 osôb) a pandemických nariadení, Vás prosím Vašu účasť potvrdiť vyplnením Registračného formulára.
Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.
www.visegradfund.org